Wakacje odkrywców | lipiec-sierpień 2021 | gmina Jelcz-Laskowice

Tegorocznego lata stawiamy na poszukiwanie i odkrywanie nie tylko w mieście, ale także w gminie. W czasie wakacji dzieci będą miały okazję odkryć nowe talenty, zainteresowania, dziedziny sztuki i znajomości. Centrum Kultury przygotowało ofertę pt. „Wakacje wynalazców” przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Program będzie obejmował animacje plastyczne, gry i zabawy ruchowe, animacje muzyczne, zabawy na świeżym powietrzu. To będzie czas doskonałej zabawy i okazji do spożycia energii ruchowej i twórczej. Zajęcia – całkowicie bezpłatne – będą odbywały się przez jeden wakacyjny tydzień, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00. Zapisy i szczegółowe informacje u sołtysów.

Nasza okolica tropem wynalazców | lipiec 2021 | MGCK

Zobacz także: