Regulamin konkursu NARODOWE CZYTANIE Pobierz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - przedsiębiorcy Pobierz

Polityka dotycząca plików cookies Pobierz

Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach Pobierz

Opłaty za wynajem sal Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach Pobierz

Regulamin zajęć w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach na sezon 2023/2024 Pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Pobierz

Regulamin sprzedaży biletów MGCK Pobierz

Polityka prywatności dla użytkowników Fanpage Pobierz

Procedura dotycząca funkcjonowania MGCK w trakcie epidemii COVID-19 oraz zasad zapobiegania zakażeniu i rozpowszechnianiu się choroby Pobierz

Oświadczenie dotyczące zdrowia, danych kontaktowych i osobowych dla uczestników koncertu Mikser & DJ Gram, KuBala Pobierz

Oświadczenie dotyczące zdrowia, danych kontaktowych i osobowych dla uczestników koncertu „10 sekretów Marilyn Monroe” w wykonaniu Soni Bohosiewicz Pobierz

Deklaracja dostępności Pobierz

Regulamin konkursu - Poszerzam horyzonty z MGCK Pobierz

Regulamin konkursu na hasło promujące AZW Pobierz

Regulamin konkursu „Czy na innej planecie będzie nam lepiej?” Pobierz

Regulamin konkursu „TwóJazz Jelcz-Laskowice” Pobierz

Regulamin konkursu „NIEPODLEGŁOŚĆ.COM.PL” Pobierz

Oświadczenie dotyczące zdrowia, danych kontaktowych i osobowych dla uczestników Pobierz

Regulamin konkursu "DZIEŃ KOBIET Z PIOTREM CUGOWSKIM" Pobierz

Regulamin konkursu "SERCE DLA MAMY" Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Ochrony Prawnej dla dolnośląskich Seniorów Pobierz

zgoda Wielopokoleniowy Portret Kobiet Pobierz

Regulamin konkursu "Kiedy kończy się zakochanie, a zaczyna miłość?" promujący koncert „Sławek Uniatowski-Love Story” Pobierz

RAPORT z diagnozy lokalnej przeprowadzonej w mieście i gminie Jelcz-Laskowice w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2023 realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury Pobierz

Regulamin naboru inicjatyw Jelczańska Sieć Kultury Pobierz