„Śladami polskości na XIX-wiecznej ziemi laskowickiej” – projekt artystyczno-edukacyjny Funduszu Patriotycznego – Niepodległość po polsku – edycja 2021

Z wielką przyjemnością informujemy, że znaleźliśmy się w gronie 60 finalistów, którzy uzyskali grant Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Projekt „Śladami polskości na XIX-wiecznej ziemi laskowickiej” złożony w programie Niepodległość po polsku – edycja 2021. został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie. 

 

Projekt edukacyjno-artystyczny podejmuje szereg działań artystycznych poświęconych kulturze ludzi zamieszkałych przed 1945 na Dolnym Śląsku. Sięga do dawnych źródeł historycznych: walki Polaków z parafii ewangelickiej w Laskowicach z postępującą germanizacją, badań językowych prowadzonych tutaj w XIX wieku, zredagowanego przez miejscowego nauczyciela słownika gwary dolnośląskiej z 1824 r., pieśni ludu polskiego wydanych w 1863 r., zbioru śląskich przysłów z 1853 r., a także pierwszego napisanego po polsku XVI-wiecznego mszału z Laskowic. Są to fundamentalne, fascynujące pamiątki, które zaistnieją w świadomości współczesnych mieszkańców i wzmocnią ich tożsamość. Liczne warsztaty prowadzone w atrakcyjnej formule, przywrócą cenne dziedzictwo kulturowe. Efektem projektu będzie drukowana broszura zawierająca kompendium wiedzy na temat bohaterów projektu.

 

Projekt ma na celu uświadomienie mieszkańcom historii Śląska. Sięgając do źródeł świadczących o historycznym trwaniu Polaków na oderwanym od ojczyzny Śląsku, przyczyni się do wzmocnienia zbiorowej tożsamości mieszkańców Jelcza-Laskowic o solidne, historyczne fundamenty. Istotnym postulatem projektu „Śladami polskości na XIX wiecznej ziemi laskowickiej” jest przywrócenie mieszkańcom Jelcza-Laskowic miejscowych, polskich tradycji historycznych.

 

Działania edukacyjno-artystyczne prowadzone będą wiosną 2022r. w Centrum Kultury.

Zobacz także: