JELCZAŃSKA SIEĆ KULTURY – MUSICAL W DZIUPLINIE-22.10.2023

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, jest laureatem prestiżowego konkursu Dom Kultury + Narodowego Centrum Kultury. W ramach wspomnianego konkursu nasza placówka otrzymała pulę pieniężną 30.000 zł, którą w całości przeznaczyliśmy na realizację pomysłów mieszkańców naszej gminy. Po szeroko zakrojonych badaniach fokusowych, konkursie na inicjatywy, przyszedł czas na realizację dotowanych projektów. Jako pierwsi grantobiorcy swój pomysł na kulturę realizowali mieszkańcy Dziupliny. Stworzyli wyjątkowy koncept kierowany do dzieci i młodzieży. Pomysł, aby stworzyć musical! Dzieci i młodzież uczyły się choreografii, śpiewu, ruchu scenicznego – tak, aby zrealizować prawdziwy musical. Efekty ich pracy będzie można podziwiać 22. 10.2023, w Dziuplinie.

 

Zobacz także: