Rysunek/malarstwo – 10+

„…więc choć pomaluj mój świat…” – praktyczne zajęcia z rysunku i malarstwa pozwalają opanować podstawy różnych technik artystycznych, zapoznają z środkami malarskiego wyrazu, wprowadzając uczestników w wielobarwny świat sztuki. Warsztaty umożliwią zdobywanie kolejnych umiejętności, zaznajomią z podstawowymi pojęciami plastycznymi jak perspektywa, światłocień, kompozycja, proporcje.

Zajęcia malarstwa to nie tylko sztaluga i pędzel, to rozwijanie osobowości, wpływanie na wyobraźnię przestrzenną i zdolność obserwacji. Warsztaty są świetnym ćwiczeniem koncentracji i wytrwałości, uwrażliwiają na kolor i piękno sztuki.

Tematyka zajęć wykorzystuje techniki rysunkowe 3 razy w miesiącu oraz techniki malarskie 1 raz w miesiącu – na bazie wykonanych wcześniej prac rysunkowych

Zajęcia wzbogaci materiał poznawczy z wiadomości o sztuce – reprodukcje dzieł sztuki prezentowane na slajdach oraz albumach

Do wykonywanych prac zostaną użyte różnorodne materiały i narzędzia plastyczne , stosownie do poznawanej techniki rysunku i pracy barwnej / malarskiej

Większość prac uczestnicy wykonają przy sztaludze malarskiej .

TECHNIKI rysunkowe :

rysunek ołówkami o różnorodnych grafitach / walor kreski /
rysunek sangwiną , kredą i węglem / trzy barwy rysunku/
rysunek pędzlem, patykiem / tusz, lawowanie /
rysunek suchymi pastelami
rysunek konturowy / upraszczanie formy bryły /
łączenie technik rysunku i malarstwa
rysunek w technice monotypii
rysunek w technice frottage

TEMATYKA prac dotyczy :

ćwiczenia poprawnej kompozycji
proporcji i światłocienia brył
perspektywy / głównie linearnej /
szkicu sylwetki
detalu w dekoracji
odwzorowaniu struktury przedmiotu
poszukiwaniu uproszczonej formy
rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodną formą rysunkową dla przedstawienia
tematu pracy

 

Zajęcia odbywają się od października 2023 do maja 2024. 

Elżbieta Czech - Instruktor

Elżbieta Czech – projektant, dekorator, malarka. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Plastyczny. Posiada 20- letni dorobek w dziedzinie aranżacji wnętrz użyteczności publicznej i prywatnych w autorskim Studio ARTO. Współorganizatorka i kurator plenerów malarskich „Chwałowickie Impresje” 2018 i 2019 oraz „Między Impresjami w Międzyzdrojach – 2019″. Edukowała plastycznie dzieci i młodzież na warsztatach malarskich przy współpracy z MGCK Jelcz- Laskowice oraz Stowarzyszeniem do Spraw Rozwoju i Integracji Chwałowic”.

Zapisz się na zajęcia

Koszt warsztatów: 60 zł/ miesiąc

TERMIN zajęć: wtorki 15:30-17:00 lub 17:15-18:45 dzieci 10+, młodzież, sala 121

Regulamin Pobierz