Ogólnopolski Plener Malarski „Chwałowickie impresje”

II Ogólnopolski Plener Malarski „Chwałowickie impresje” odbył się 10-19 lipca 2019 w Chwałowicach – malowniczej wsi naszej gminy, otoczonej przyrodą. Założeniem pleneru była integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych, rozwijanie wyobraźni twórczej oraz pragnienie uzyskania dzieł malarskich inspirowanych przyrodą, zabytkami, architekturą i życiem mieszkańców obszaru gminy Jelcz-Laskowice. Na plener zostało zaproszonych 16 artystów piastujących wysokie stanowiska na uczelniach artystycznych, mających w swoim dorobku liczne wystawy (są to artyści m.in. z Warszawy, Częstochowy, Łodzi, Wrocławia, Chwałowic i Jelcza-Laskowic). Dodatkowym zadaniem tegorocznego pleneru była próba połączenia twórczych działań na rzeczy użytkowe, czyli malowanie ceramiki użytkowej wg własnych pomysłów we współpracy z lokalną Pracownią Ceramiczną „Tutubi”.

W programie artystycznych działań znalazły się również warsztaty dla dzieci i młodzieży utrzymane w konwencji mistrz-uczeń.

Organizatorzy pleneru: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic. Honorowy patronat: Burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak.