Zajęcia taneczne 12+

Zajęcia z tańca współczesnego oparte są na sporym zróżnicowaniu technik i doświadczeń ruchowych, z którymi spotykaliśmy się w swojej dotychczasowej edukacji.

Głównym celem tych zajęć jest podniesienie świadomości całego ciała w ruchu i rozwinięcie silnej i spójnej bazy technicznej, którą można zastosować w wielu innych dyscyplinach ruchowych.

Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką, podczas której skupiamy się na przygotowaniu zarówno mięśni jak i oddechu. Następnie rozwijają się w kierunku ćwiczeń ruchowych, które pozwalają ciału odnaleźć się w otaczającej go przestrzeni. Lekcja ma również na celu stałe rozwijanie techniki tanecznej, która z czasem nada ciału płynność, jak i sprawność ruchową wraz z silnym poczuciem kontrolowania oraz opanowania ciała podczas tańca.

Elementem zajęć będzie również praca nad:
– koordynacją i rytmem, które są wykorzystywane w celu rozwijania kontroli nad ciałem w ruchu,
– wytrzymałością, szybkością, i pamięcią ruchową, która pozwoli poradzić sobie nawet z długimi frazami tanecznymi,
– kompozycją, która pozwoli rozwinąć swobodę twórczą .

W zależności od profilu danej lekcji zajęcia będą kończyły się rozciąganiem, relaksacją, praktyką technik oddechowych lub po prostu czystym szaleństwem, kiedy wszyscy na dobre się roztańczą! Zajęcia dla młodzieży powyżej 12 roku życia.

Zajęcia odbywają się od października 2023 do maja 2024. 

 

Damian Gorazdowski - Instruktor

Damian Gorazdowski – tancerz, choreograf, instruktor tańca, założyciel Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych “CHAINE”, które istnieje od 2006 r. Ukończył studium instruktorskie z tańca jazzowego w Warszawie zakończonym dyplomem państwowym oraz Akademię Pedagogiczną we Wrocławiu. Wykładał historię tańca i baletu na kierunku w Policealnej Szkole Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu.

Uczy dzieci tańca w przedszkolach, szkołach i domach kultury. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów tanecznych jeżdżąc po całej Polsce. Pracował z profesjonalną grupą aktorów z Teatru Słowa i Tańca w Krakowie pod kierownictwem Jadwigi Klimkowicz. Prowadził międzynarodowe warsztaty w Lądku Zdroju. Ponadto organizuje obozy taneczne.

Zajmuje się różnymi technikami tanecznymi: afro-jazz, funky-jazz, funky, modern-jazz, modern, tańcem klasycznym, współczesnym, podstawami tańca towarzyskiego, teatrem tańca, hip-hop, disco, technika Michaela Jackson’a. Jego nauczycielami byli między innymi Piotr Galiński i Iwona Pavlović.

Zapisz się na zajęcia

Koszt warsztatów: 60 zł/ miesiąc

TERMIN zajęć: środy, 19:00-20:00, młodzież 12+, sala 02

Regulamin Pobierz