Koncert Wielkopostny

Koncert Wielkopostny stanowi refleksję nad Misterium Męki Pańskiej. Opiera się na tradycyjnych pieśniach wielkopostnych, tych znanych oraz mniej popularnych m.in. pochodzących z tradycji ludowej. Muzycy zazwyczaj rozpoczynają opowieść od historii upadku pierwszych ludzi, następnie przechodzą do pasji, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Muzycy sięgają po współczesne aranżacje i instrumentarium zachowując należną powagę dla treści i tradycji.