Fotorelacja z Gali 10-lecia Akademii Złotego Wieku

Młodość i starość dzieli przepaść, ale nad przepaścią można wybudować most, tym mostem jest Akademia Złotego Wieku.

 AZW w Jelczu – Laskowicach, powstała w lutym 2009 roku z inicjatywy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, przy wsparciu lokalnych władz. Inspiracją do jej powstania były działające już w latach siedemdziesiątych w Polsce Uniwersytety Trzeciego Wieku. Akademia jest odpowiedzią na zachowanie jak najdłużej aktywności życiowej i społecznej mieszkańców Jelcza-Laskowic.

Niewątpliwie Akademia Złotego Wieku jest największym sukcesem Centrum Kultury. Pomysłem który się zrodził, który został zrealizowany i cały czas trwa. Nasi seniorzy nie są zwykłymi odbiorcami, traktujemy ich jak partnerów Centrum Kultury, mających czynny wpływ na kształt i  zakres działania naszej Akademii. To  wspaniała grupa ludzi, którzy mają ogromny potencjał, na który się składa nie tylko ich  wiedza ale szerokie doświadczenie życiowe.

Ciągle jesteśmy pod wrażeniem aktywności słuchaczy na różnych obszarach. Świetnie integrują się w mniejszych grupach, których charakter jest adekwatny do ich zainteresowań W tej niezwykłej społeczności jest raźniej i wygodniej i są tu siły do zmagania z nieuchronnością upływu czasu.

Na uroczystej gali obecni byli m.in. słuchacze AZW, kadra instruktorów, a także goście z UTW z Oławy i UTW z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkim dziękujemy za obecność.

W ciągu 10-ciu lat:

– 3 razy zmienialiśmy siedzibę,

– powstały  23 grupy tematyczne,

– odbyło się 50 wykładów z dziedziny nauki, kultury, literatury, psychologii, medycyny, turystyki, filozofii, spraw społecznych,

– zorganizowanych zostało 30 wycieczek krajowych i zagranicznych,

– ponad 50 wyjazdów do wrocławskich instytucji kulturalnych,

– odbyło się 30 zabaw tanecznych, spotkań towarzyskich i  imprez integracyjnych,

– zrealizowaliśmy 6 dużych projektów: „Rozrusznik” i „Seniorzy w Akcji” wspólnie Towarzystwem Kultury Czynnej z Wrocławia, „Centrum Wolontariatu Seniorów” z Fundacją Laboratorium Futurum, kurs komputerowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Miejsce przyjazne seniorom” – akcja której głównym celem jest wyróżnienie i promowanie instytucji i organizacji działających na terenie miasta i gminy  otwartych na potrzeby osób starszych. Honorowy tytuł „Miejsca Przyjaznego Seniorom” nadano:
– Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach,
– Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach,
– Cafe Ploteczka w Jelczu-Laskowicach,
– Zakładowi Fryzjerskiemu Aliny Burdzy

-odbyły się 3 wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy miast partnerskich

-działają 3 zespoły: Złota Grupa Wokalna, Chór Viva la Musica, Kabaret Bez Spiny

–  oraz spędziliśmy niezliczone godziny na wspólnych rozmowach, wymianie doświadczeń i emocjonalnych przeżyć!

Statuetki „Złotych Serc” dla zasłużonych dla Akademii Złotego Wieku otrzymali: Burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak, Zastępcy Burmistrza Marek Szponar i Romuald Piórko, Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda, Dorota Miś-Hanys, Kazimierz Putyra – burmistrz kadencji 2006-2014, Łukasz Dudkowski – ówczesny dyrektor MGCK, pomysłodawca AZW  oraz liderki Akademii: Małgorzata Rzempołuch, Halina Markiewicz, Mariola Biernaczyk. 

W programie artystycznym wystąpiły zespoły: Złota Grupa Wokalna, chór „Viva la musica”, zespół ludowy „Świtezianie” oraz kabaret „Bez Spiny”. 

 

Popularne: