2018 | Nasze Wielkie Historie

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach – we współpracy z 14 instytucjami kultury z całej Polski – wzięło udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „NIEPODLEGŁA”, powołanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypada w 2018 roku.

Inicjatorem połączenia sił 14 ośrodków kultury z całej Polski i złożenia wspólnego wniosku o dotacje do Biura Programu był Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Aplikacja „Nasze Wielkie Historie” uzyskała przychylną opinię komisji i zajęła czwarte miejsce na 109 pozytywnie rozpatrzonych wniosków w ramach wyżej wymienionego programu.

Realizacja projektu „Nasze Wielkie Historie” rozpoczęła się w październiku 2017 roku. W 15 gminach Polski młodzi ludzie wraz z opiekunami z lokalnych ośrodków kultury postanowili odszukać historie sprzed 100 lat i pokazać, jakie drogi do niepodległości przeszła ludność w ich miejscowościach. Aby dobrze zacząć, wszyscy zbieracze i zbieraczki wzięli udział w warsztatach dotyczących historii Polski z okresu odzyskiwania niepodległości, a następnie z dokumentowania przekazów historycznych i zbierania ich.

Potem dużo się wydarzyło. Młodzi ludzie nie tylko przeprowadzili długie godziny rozmów z najstarszymi mieszkańcami swoich okolic, ale też przegrzebali księgi parafialne, archiwa, pamiętniki, domowe albumy ze zdjęciami i zasoby Internetu. Odwiedzili muzea i cmentarze, pomniki i miejsca związane z lokalną historią. Młodzież odnalazła wiele ciekawych i cennych historii, wspaniale dopełniających dzieje Polski sprzed 100 lat. W efekcie powstało wyjątkowe archiwum, oddające bogactwo i zróżnicowanie naszego państwa, a zgromadzone historie są prezentowane na stronie internetowej www.naszewielkiehistorie.pl oraz w formie specjalnej wystawy.

Celem projektu jest nie tylko rozwój wiedzy historycznej i pogłębienie patriotyzmu, ale też integracja uczestników pochodzących z różnych zakątków kraju. Udowadniamy, że choć dzielą nas kilometry, łączy nas wspólne dobro – niepodległa Polska! Do współpracy zaproszono także Narodowe Centrum Kultury, które zorganizowało w Warszawie wernisaż wystawy. Ma ona charakter objazdowy.

Od 28 listopada 2017 do 15 grudnia 2018 roku w różnych miejscach Polski będzie można zobaczyć wystawę prezentującą wybrane historie. Planowany przyjazd wystawy do Jelcza-Laskowic przewidywany jest od 8 czerwca 2018 do 1 lipca 2018 r.

Honorowy patronat nad projektem objęło Narodowe Centrum Kultury oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, a dofinansowano go ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego pn. „Niepodległa”.

Szczegóły na stronie http://naszewielkiehistorie.pl/