Język niemiecki

Krystyna Partyka - Instruktor

Krystyna Partyka – lektor języka niemieckiego w Akademii Złotego Wieku w Jelczu Laskowicach. Jestem absolwentką filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończyłam w roku 1973 i jako stypendystka Centrali Handlu Zagranicznego Centrozap w Katowicach zaraz po ukończeniu studiów podjęłam pracę jako handlowiec, tłumacz w tej Centrali . Moja działalność zawodowa jako tłumacz handlowiec trwała z przerwami 15 lat. Zatrudniona byłam w tym charakterze w BHZ Elwro we Wrocławiu, PHZ Textilimpex Tricot w Łodzi, ZS Jelcz w Jelczu  Laskowicach. Oprócz pracy w charakterze tłumacza handlowca przez 18 lat pracowałam jako nauczyciel j . niemieckiego w szkole. Pracowałam z młodzieżą szkół średnich Zespole Szkół Ekonomicznych w Chrzanowie, Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach, pracowałam tez z młodzieżą szkół podstawowych (SP nr 1 w Jelczu Laskowicach SP w Minkowicach Oł) .

Po przejściu na emeryturę w 2006 r pracowałam jako nauczyciel w Prywatnej Szkole HEMAT w Jelczu Laskowicach w LO  i Policealnym Studium Zawodowym z dorosłymi . Od 5 lat pracuje jako lektor j. niemieckiego z aktywnymi seniorami w AZW w Jelczu Laskowicach.

Prywatnie jestem osoba zamężną mam dorosłego syna tez germanista . Interesuję się literatura , filmem, szaradziarstwem i najogólniej wszystkim co mieści się pod pojęciem aktywności intelektualnej.

Koszt warsztatów: 30 zł/ miesiąc/ pełna oferta AZW

TERMIN zajęć: wtorki grupa I 11:00-12:00, grupa II 12:00-13:00, grupa III 13:00-14:00

Deklaracja AZW Pobierz