2020 | „Jestem przeciw!” | Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku

Inicjatywa pt. „Jestem przeciw!” otrzymała dofinansowanie w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk, realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Projekt stawiał na zacieśnienie więzi pomiędzy sektorem edukacji i kultury. Adresowaliśmy go do uczniów klas ósmych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Patronat nad projektem objęło Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach.

Ideą „Jestem przeciw!” było przeciwdziałanie hejtowi w Internecie i w życiu realnym, poprzez uświadamianie groźnych skutków wynikających z tego zjawiska, jakimi są m.in. rany psychiczne i wyalienowanie ze społeczeństwa. Projekt rozpoczął się od forum nt. mowy nienawiści – spotkania dyskusyjnego połączonego z warsztatami kreatywnego pisania. Wśród zaproszonych gości i moderatorów znaleźli się uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Forum miało na celu wprowadzenie do problematyki hejtu, pogłębioną dyskusję z uczestnikami, analizę psychologiczną przypadków na wybranych przykładach, omówienie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, prawnych konsekwencji mowy nienawiści. Warsztaty kreatywnego pisania zaś, miały na celu opracowanie tekstów (rymowanych wersów lub słów-kluczy), o pozytywnym zabarwieniu, stanowiących bazę do kolejnych działań warsztatowych. Na dalszym etapie projektu odbyły się warsztaty plakatu, których zamierzeniem była nauka zasad projektowania plastycznego, poznanie charakterystycznych cech plakatu oraz pozyskanie motywu graficznego, związanego z przeciwdziałaniem hejtowi, który został użyty w materiałach promocyjnych projektu. Następnie zorganizowaliśmy warsztaty muzyczne pt. „Odbębnij się”, polegające na nauce rytmu na bębnach i posługiwaniem się uprzednio wypracowanymi tekstami. Powstał „Protest song” z pozytywnym przesłaniem. Na warsztatach filmowych młodzież nakręciła spot społeczny dotyczący walki z nietolerancją, według własnego scenariusza. Uczestnicy przeszli przez cały proces produkcji filmowej. Do filmu zostali zaproszeni aktywni członkowie lokalnej społeczności.

Projekt zakończył się spotkaniem podsumowującym pt. „Stop hejt”, w programie którego znalazł się czas na ogólne refleksje, slajdowisko, premierę teledysku, koncert muzyków z zespołów Foliba i Bakshish, animacje muzycznie, opowieści o historii bębnów oraz poruszenie tematyki cyberprzemocy.

Zjawisko nienawiści i wielowymiarowego wykluczenia społecznego jest znane nie od dziś. Współczesne rozwiązania technologiczne przyniosły nowe możliwości szykanowania i obrażania drugiego człowieka. Jest to szczególnie niebezpieczne dla młodych ludzi, którzy dopiero kształtują się społecznie. Jelcz-Laskowice to miasto, w którym mieszka liczna grupa ukraińskiej mniejszości narodowej, wobec tego uczniowie szkół są narażeni na istnienie wykluczenia z powodów narodowościowych. Dotyczy to zarówno młodzieży polskiej, jak i ukraińskiej.

Projekt miał na celu nauczanie poprzez kulturę i sztukę, stworzenie platformy dla wymiany kulturowej i edukacyjnej oraz społecznej współpracy, zwiększającej świadomość w zakresie zapobiegania agresji zarówno w Internecie jak i poza nim. Współpraca Szkoły Podstawowej oraz Centrum Kultury zacieśniła więzi pomiędzy placówkami. Założeniem projektu było również umożliwienie młodzieży aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i pobudzenie ich kreatywności, poprzez stymulowanie naturalnej ciekawości oraz przekazywanie wiedzy na temat przeciwdziałania hejtowi wykraczającej ponad program nauczania.

Wśród zwycięskich inicjatyw znalazły się także projekty zlokalizowane m.in. w Wałbrzychu, Kłodzku, Legnicy, Bolkowie, Bierutowie.

http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/wyniki-naboru-do-programu-bardzo-mloda-kultura.html

Lokalny zespół projektowy inicjatywy „Jestem przeciw!” składał się z trzech osób. Były to: Marzena Niżyńska – animatorka pracująca w Centrum Kultury Jelcz-Laskowice, Renata Leśkiewicz oraz Anna Kowal-Goliszek – pedagożki z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem programu na Dolny Śląsk był Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. 

Billboardy o powyższej treści zawisły w przestrzeni miejskiej (przy ul. Wrocławskiej oraz przy ul. Bożka). Powstały na podstawie pracy plastycznej Nadii Zabilskiej – uczennicy z klasy 8a Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach w konkursie na najlepszy motyw graficzny związany z przeciwdziałaniem hejtu. Jej pomysł urzekł jurorów swoim przekazem. Praca powstała podczas warsztatów plakatu, których zamierzeniem była nauka zasad projektowania plastycznego i poznanie charakterystycznych cech plakatu. Następnie została zaadaptowana przez profesjonalnego grafika.

https://www.facebook.com/WiadomosciOlawskie/posts/3261234897286480

https://www.facebook.com/BardzoMlodaKulturaDolnySlask/posts/661777474713937

 

Zobacz także: