Zrealizowane projekty

W minionych latach udało się nawiązać współpracę z Towarzystwem Kultury Czynnej we Wrocławiu. W ramach realizowanych projektów „Rozrusznik” i „Seniorzy w Akcji” odbywały się między innymi warsztaty psychologiczno – taneczne, plastyczne, fotograficzne, filmu dokumentalnego, technik komputerowych.

Ważnym wydarzeniem w minionym okresie był realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Laboratorium Futurum projekt „Centrum Wolontariatu Seniorów”, polegający na aktywizacji seniorów. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu utworzyły się grupy osób o podobnych zainteresowaniach, których członkowie mogli podzielić się z innymi swoimi pasjami, umiejętnościami doświadczeniem. Osoby, które mają dużo pomysłów, chcą aktywnie żyć i wspólnie działać mogą się w tej formie nadal realizować.

Powstały grupy:
• Klub Książki – spotkania odbywały się w Bibliotece Miejskiej, prowadzono rozmowy o przeczytanych książkach, czytano na głos poezję i książki, odbywały się spotkania, na których czytano dzieciom,

• Kulinarno – dietetyczna, promująca zdrowe odżywianie i wymianę doświadczeń w tym zakresie,

• Stylizacji – o tym jak wygląd wpływa na dobre samopoczucie nie trzeba nikogo przekonywać, grupa odbyła spotkania z wizażystką, w salonie kosmetycznym i fryzjerskim,

• Konwersacji w języku angielskim – na spotkaniach tej grupy rozmawia się w języku angielskim i doskonali posługiwanie się językiem,

• Gimnastyka w basenie – spotkała się z licznym zainteresowaniem i dużym wsparciem ze strony Kierownictwa Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach,

• Grupa turystyki rowerowej.

Każda z tych grup ma lidera. Liderzy grup tworzą grupę Promocji AZW i stanowią Radę Programową AZW.

Popularne: