Złota Grupa Wokalna Akademii Złotego Wieku

Bycie w zespole kształtuje umiejętność muzycznego współdziałania w grupie oraz śpiewania w harmonii. Ponadto podczas zajęć zwracamy uwagę na rozwój ogólnej muzykalności i poczucia rytmu członków grupy, ćwiczy się również obycie sceniczne, a także w miarę możliwości pracę z mikrofonem i aparaturą nagłaśniającą. Uczestnictwo w zajęciach jest okazją do udziału w występach scenicznych i koncertach.