Dziecięcy zespół wokalny „Przyjaciele Słońca” działający przy PSP im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach

W Miłoszycach realizowany jest program edukacji muzycznej wśród dzieci z publicznej szkoły podstawowej w formie zajęć pozalekcyjnych. Lekcje odbywają się w formie spotkań- dwie godziny tygodniowo we wtorki od godz. 11.15 – 13.15. Uczniowie kształtują swoje umiejętności poprzez naukę śpiewu, gry na instrumentach, tańca, podstawowych wiadomości muzycznych oraz budowanie prostych akompaniamentów rytmicznych.

Poprzez taką formę aktywności dzieci otrzymują możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowania muzycznego, oraz przygotowania do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Ważny jest też aspekt wychowawczy zajęć, gdzie uczniowie kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętności współdziałania w grupie. Swoje umiejętności i wiedzę dzieci prezentują w formie występów w uroczystościach szkolnych na terenie szkoły i gminy oraz na konkursach muzycznych.

Planowane występy:

• Występ w styczniu- Bal karnawałowy

• Występ w ramach WOŚP

• Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka – dla seniorów- styczeń

• Zabawy z wiosną- piosenki o wiośnie- w kwietniu

• Pieśni wielkanocne

• Występ na apelu z okazji rocznicy uchwalenia „ Konstytucji 3 Maja” w maju.

• Występ na uroczystości z okazji Dnia Matki – 26 maja

• Występ na Pikniku Rodzinnym w ramach Dnia Dziecka- w czerwcu.

• Występ podsumowujący działalność zespołu- Dzieci- dzieciom.