2017 | Zaproś Nas Do Siebie

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach zostało wyłonione w drodze rekrutacji do zaszczytnej dwudziestki domów kultury z całej Polski, które mogły uczestniczyć w programie Narodowego Centrum Kultury „Zaproś Nas Do Siebie 2017”, wspierającym rozwój lokalnych instytucji kultury. Instytucje biorące udział w projekcie otrzymały od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

– wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji;
– przygotowania oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca;
– pomocy w przygotowaniu opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kulturowych w tym potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych danej społeczności lokalnej.

Formuła programu zakładała między innymi aktywne uczenie się przez doświadczenie. Ważnym elementem  były wizyty studyjne i poznanie dobrych praktyk w innych instytucjach kultury w kraju, m.in. w Warszawie, Radziejowicach, Lublinie, Kielcach, Tarnowie, Krakowie, Podłężu i na Śląsku.

Tematyka wizyt studyjnych:
– I – Akcja inspiracja – dobre praktyki różnych instytucji kultury
– II – Społeczność lokalna – badanie potrzeb, metody pracy
– III – Dziedzictwo w akcji – organizacja widowisk historycznych z udziałem lokalnej społeczności. Współpraca międzysektorowa
– IV – Kreatywna Niepodległa. Dziedzictwo lokalne, budowanie tożsamości miejsca, marka regionalna
– V – Ogólnopolska Giełda Projektów w Gdyni „Animacja + woda”
– VI – Łodwiedziny czyli szlus … – spotkanie na Śląsku podsumowujące projekt

Podczas programu gościliśmy m.in. w warszawskim Domu Kultury „Dorożkarnia”, Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe” w Lublinie, Domu Kultury „Inspiro” w podkrakowskim Podłężu, Tarnowskim BWA, na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Gdyni i w ponad dziesięciu muzeach. Taka dawka inspiracji dała nam spory impuls do działania.

Na plon z tej żyznej ziemi nie trzeba było długo czekać. Postanowiliśmy się zsieciować i zrealizować projekt ,,Nasze Wielkie Historie” z rządowego programu Niepodległa, który okazał się sukcesem! link: http://naszewielkiehistorie.pl

Dzięki programowi „Zaproś Nas Do Siebie” poznaliśmy kreatywne metody badań, które możemy wykorzystać w naszej działalności. W ramach badań, które przeprowadziliśmy wśród społeczności lokalnej, odważnie wyruszyliśmy z kamerą na miasto i zapytaliśmy mieszkańców co sądzą o nas i o budowie nowego obiektu dla Centrum Kultury. link: https://www.youtube.com/watch?v=Wp1tfRb0X84

Program „Zaproś Nas Do Siebie” skłonił Nas do refleksji. Zastanawialiśmy się gdzie jesteśmy jako dom kultury: co już wypracowaliśmy, w którym punkcie jesteśmy, do czego tak naprawdę dążymy i na co stawiamy? Co po nas zostanie? Jakimi projektami się chwalimy i dlaczego właśnie nimi? Jak działać Z ludźmi, a nie DLA ludzi? Jak budować trwały wolontariat?