Warsztaty psychologiczne

„Design Coaching dla Seniorów” czyli psychologiczne warsztaty rozwojowe dla ludzi dojrzałych.

Warsztaty przygotowane z myślą o zrównoważonym rozwoju umiejętności interpersonalnych seniorów. Są to zajęcia, w których stosuje się szereg narzędzi wykorzystywanych w wielu naukach      i dziedzinach rozwoju. Należą do nich m.in. narzędzia coachingowe, psychologiczne formy wzmacniające i uświadamiające, ćwiczenia kinezjologiczne, techniki sprawności pamięciowej oraz wiele aspektów z neurologii i biologii mózgu. Dodatkowo specjalnie przygotowane warsztaty projektowe, budujące poczucie własnej wartości oraz pozytywny wgląd w siebie i ogląd świata zewnętrznego. Wszystko z zamysłem mądrego rozwoju i kreowania postawy społecznie użytecznej.

Wybuchowa mieszanka, która dzięki osobie Daniela, zostaje przekazana w przyjaznej, dogodnej formie dla wymagającej grupy odbiorców. Na warsztatach nie zabraknie praktyki, metafor, analogi i przykładów z życia. Łatwy i przyjemny, ekspresyjny sposób przekazu z niezbędną dawką humoru. Dodatkowo z szacunkiem, zrozumieniem, akceptacją i poszanowaniem dla wieku                      i różnorodności uczestników i ich przekonań. Poprowadzone z wykorzystaniem wszystkich bodźców percepcyjnych i mnemotechnik pamięciowych. Zatem do przyswojenia i zastosowania od razu.

Przykładowe tematy zajęć: 

  1. Nieograniczony umysł!– Uczestnicy poznają elementarne właściwości funkcjonowania mózgu, przyglądną się jego ewolucji, budowie i niewyczerpanym zasobom. Zrozumieją jego plastyczność, systematyczność działania i nieuchronność efektów..
  2. Zdrowy umysł, zdrowe ciało!– Uczestnicy pogłębią poprzedni temat w aspektach zdrowotnych. Wykład wniesie wiedzę i narzędzia potrzebne do utrzymania w jak najlepszej sprawności własny umysł oraz ciało. Znajdą się elementy obserwacji holistycznej jednostki jako całości oraz usprawniające ćwiczenia kinezjologiczne. 
  3. Nawyk = nałóg = uzależnienie!– Wykład, który pozwoli zrozumieć pętlę nawyku. Skąd się bierze, jak się rozwija i jakie ma na Nas skutki nawyk. Jak tworzyć pozytywne nawyki. Usprawniać pamięć i zachowania niezbędne w późniejszym wieku. Jak poradzić sobie z nałogami i jak zauważać sygnały tworzenia u Nas niechcianych nawyków konsumenckich.
  4. Pamięć och ta pamięć!– Fakty i mity o pamięci. Uczestnicy otrzymają wiedzę i narzędzia praktyczne, dotyczące pamięci, poprawności myślowej i schematach niezbędnych                            do zapamiętywania. Wykład pokarze, że wiek nie przekreśla jednoznacznie dobrej pamięci.
  5. Moje koło życia!– Zajęcia o tematyce planowania własnych działań uwzględniając priorytetowe wartości z wszystkich obszarów życia. Kluczowe narzędzie w Coachingu jak i optymalnym zarządzaniu sobą w czasie. Uczestnicy otrzymają narzędzie, które wzmocni ich w podejmowaniu kluczowych dla nich decyzji.
  6. Pewność, szacunek, poczucie własnej wartości!– Wykład dający podpowiedzi jak otworzyć się na świat, poznawać innych ludzi, być pewnym siebie. Asertywnie wyrażać swoje poglądy     i przekonania oraz wyrzucić do kosza: smutek, nieśmiałość, osamotnienie i depresję.
  7. Wszyscy jesteśmy różni?– Uczestnicy spotkania dowiedzą się o rożnych stylach interpersonalnych, cechach osobowości i biostruktury mózgu. Otrzymają praktyczną wiedzę i narzędzia, które pomogą im zrozumieć istotę różnorodności człowieka oraz jak funkcjonować w indywidualny, zgodny z własną osobowością i naturą sposób.
  8. … i wiele ​innych

Zajęcia odbywają się od października 2022 do maja 2023. 

Popularne: