Muzyczny maluch – spotkania z muzyką dla maluchów

Na zajęcia składają się różnego typu zabawy muzyczne, wspomagające aktywny rozwój maluchów, a także rozwijające zainteresowania. Uczestnicy mają okazję do poznawania różnych instrumentów, nauki piosenek dziecięcych, prostych tańców, zabaw integracyjnych. Poznają różnorodność muzyczną. Na zajęciach uczymy się koordynacji ciała z muzyką, pracy w grupie, kreatywności, rozwijana jest zmysł słuchania. Nadrzędnym celem zajęć jest sprawienie, by dzieci pokochały muzykę, by obcowanie z nią sprawiało im radość i by czerpały z tego jak najwięcej satysfakcji.

Kontakt z muzyką uwrażliwia, poszerza wyobraźnię, uszlachetnia, wzbogaca i kształtuje naszą osobowość. Kontakt ten powinien nastąpić  jak najwcześniej w okresie dziecięcym, kiedy jesteśmy otwarci na wszystkie wrażenia i bodźce. Muzyka może stać się dla nas naturalnym elementem naszego otoczenia i życia.

Dla najmniejszych dzieci jest to często pierwsza możliwość uczestnictwa w grupowych zajęciach, gdzie poznają rówieśników, ucząc się przez zabawę. Wszystkie działania podejmowane podczas zajęć są dostosowane do wieku i możliwości dzieci. W przypadku udziału w zajęciach dzieci 1, 2-letnich w zajęciach powinni uczestniczyć rodzice, w przypadku dzieci starszych rodzice mogą pełnić rolę obserwatorów.

Jadwiga Tomczyńska-Ambroziak - Instruktor

Jadwiga Tomczyńska-Ambroziak – Jest absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku Muzykoterapia oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Muzykologia. Od kilku lat prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach na terenie Dolnego Śląska. Jako aktywnie występująca wokalistka oraz harfistka koncertuje w wielu miejscach Polski i za granicą. Udziela się w projektach licznych kompozytorów i wykonawców (Piotr Rubik, Paweł Pudło, Projekt Volodia i inni). Związana jest obecnie z grupą muzyki irlandzkiej Irish JAM, tworzy także autorski projekt muzyczny o nazwie Harfoterapia. W ramach swojej działalności naukowej i zapoczątkowanie idei terapii z użyciem harfy w Polsce została nagrodzona na X edycji konkursu „Wrocławska Magnolia”.

Zapisz się na zajęcia

Koszt warsztatów: 50 zł/ miesiąc

TERMIN zajęć: poniedziałki, 17:00-17:45, dzieci 2,5 - 4 lata , sala 124

Regulamin Pobierz