Qigong

Qigong – Lecący Żuraw to system ćwiczeń, który narodził się w starożytnych Chinach, obecnie zaś rozprzestrzenił się na cały świat dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. W wielu rejonach Europy Qigong jest integralną, refundowaną częścią leczenia i rehabilitacji różnych schorzeń. Wśród licznych odmian Qigong Lecący Żuraw wyróżnia się tym, że jest dość łatwy do opanowania. Każdy może ćwiczyć Qigong Lecący Żuraw bez względu na wiek, sprawność fizyczną czy stan zdrowia. Gdy ćwiczymy regularnie, Qigong pozwala pozbyć się różnych dolegliwości, a nawet chorób uważanych za nieuleczalne. Dzięki tym ćwiczeniom sportowcy poprawiają koncentrację i podnoszą poziom energii w ciele, co przekłada się na osiągane przez nich wyniki. Systematycznie praktykowany Qigong wzmacnia odporność organizmu, podnosi sprawność fizyczną i umysłową, poprawia koncentrację, odpręża i uspokaja.

W Polsce Qigong Lecący Żuraw upowszechnił prof. Chińskiej Akademii Nauk Liu Zhongchun, Mistrz Qigong w Pekińskim Stowarzyszeniu Qigong. Wykształceni przez niego instruktorzy, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw, prowadzą zajęcia w całej Polsce, m.in. w Jelczu-Laskowicach.

Aby zrozumieć qigong, trzeba najpierw zrozumieć pojęcie „qi”. Jest to energia wypełniająca wszechświat, która m.in. krąży w ciele człowieka.. Każda osoba, a także zwierzę lub roślina posiada swoje własne pole qi, dążące do stanu stabilności, równowagi zarówno wewnątrz organizmu, jak i w jego relacjach ze światem zewnętrznym. Utrata tej własności prowadzi do powstania wszelkich chorób. Słowo „qong” oddać można jako energię i czas, które poświęcamy osiągnięciu celu. Określenie qigong (czyt. czi kung) można więc zrozumieć jako dowolną naukę czy trening związany z qi, którego opanowanie wymaga wysiłku i długiego czasu.

Medycyna i filozofia starochińska traktują człowieka jako cząstkę wszechświata, od którego w każdej chwili swego życia otrzymuje on energię qi. Gromadząc się w ludzkim ciele, w odpowiednich zbiornikach, energia ta krąży po kanałach (meridianach), których gęsta sieć jest rozmieszczona w organizmie. Dopóki przepływ energii jest nie zakłócony, dopóty człowiek jest zdrowy, gdy zostaje zablokowany, upośledzone są czynności fizyczne: przepływ krwi, limfy i inne funkcje organizmu. Aby przywrócić zdrowie, trzeba przywrócić przepływ energii. Wzbudzeniu energii, jej zgromadzeniu, zharmonizowaniu i wykorzystaniu służą właśnie powolne, miękkie, płynne ruchy, które się wykonuje w trakcie ćwiczeń qigong.

Skąd się wzięła ta nazwa Lecący Żuraw? Nie tylko stąd, że ruchy tego stylu chwilami do złudzenia przypominają płynne ruchy skrzydeł lecącego żurawia, ale dlatego, że żuraw w symbolice chińskiej uosabia pokojowe usposobienie i długowieczność, a więc to, co twórcy tego stylu pragnęli dzięki niemu osiągnąć i rozpowszechnić. Także i stąd, że klangor żurawi bardzo daleko się niesie w przestrzeni powietrznej. Twórcom zaś tego stylu chodziło o to, by rozprzestrzeniał się on równie daleko, co zresztą stało się faktem.

Więcej na stronie http://www.qigong.org.pl.

Zajęcia odbywają się od października 2023 do maja 2024. 

Halina Markiewicz - Instruktor

Halina Markiewicz – Instruktorka Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw (jako wolontariuszka), a także liderka grupy Nordic Walking. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zamieszkała w Jelczu-Laskowicach krótko po podjęciu pracy w Jelczańskich Zakładach Samochodowych. Początkowo pracowała jako informatyk, później specjalista z zakresu organizacji i zarządzania. Zawsze ceniła aktywny wypoczynek i rekreację, mając świadomość, że o dobry stan zdrowia i kondycję psychofizyczną trzeba zadbać samemu. Sprzyjały temu wędrówki po górach, narciarstwo zjazdowe i biegowe, jako preferowany sposób na życie, zapewniający bezpośredni kontakt z przyrodą i wypoczynek. Po zakończeniu aktywności zawodowej, kierując się hasłem „rób to, co lubisz” i „lub to, co robisz” znalazła inne formy aktywności, najpierw tai chi, później nordic walking. Jako instruktor qigong stara się propagować prozdrowotne ćwiczenia, ciągle doskonaląc własne umiejętności, poszerzać wiedzę w tej dziedzinie. Pozwala jej to na pozyskanie energii do dalszej pracy dla innych i jednocześnie dla siebie.

Zapisz się na zajęcia

Koszt warsztatów: 60 zł/ miesiąc

TERMIN zajęć: poniedziałki, 18:30-20:00, sala 02

Regulamin Pobierz