Muzykoterapia AZW

Muzykoterapia dla seniorów to czas wędrowania po świecie różnorodnej muzyki poprzez ćwiczenia oddechowe, ruchowe, słuchanie muzyki, taniec i śpiew, grę na instrumentach. To czas relaksu, gdzie za drzwiami pozostawiamy swoje codzienne troski.

Zajęcia odbywają się od października 2023 do maja 2024. 

Joanna Zielińska - Instruktor

Joanna Zielińska – psycholog, arteterapeuta, a od tego roku –  muzykoterapeuta. Ukończyła Podyplomowe Studia z Muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała, prowadząc zajęcia muzykoterapeutyczne z seniorami, z dziennych domów pomocy społecznej i klubów seniora. Muzyka to jej pasja, która daje nieskończenie wiele możliwości do działania, rozwoju i akceptacji. Szczególnie bliskie jest jej wspieranie społeczności senioralnej – w tym także osób chorujących na zaburzenia otępienne. W tym roku założyła Fundację – Możliwości bez granic, która w swych działaniach pochyla się nad problemami i potrzebami osób starszych

 

Zapisz się na zajęcia

Koszt warsztatów: 50 zł/ miesiąc/ pełna oferta AZW

TERMIN zajęć: poniedziałki 09:00-10:00 lub 10:00-11:00, sala 02

Deklaracja AZW Pobierz

Popularne: