Festyny sołeckie

Zakres działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury obejmuje zarówno miasto Jelcz-Laskowice, jak i tereny wiejskie. W okresie wakacyjnym wraz z sołectwami współorganizujemy festyny, stanowiące święto dla niemal każdej społeczności lokalnej w naszej gminie, m.in.: Chwałowic, Dębiny, Dziupliny, Grędziny, Kopaliny, Łęgu, Minkowic Oławskich, Miłoszyc, Miłocic, Nowego Dworu, Piekar, Wójcic.