BISKUPICKI ZŁOTY KŁOS – VIII Przegląd Zespołów Ludowych oraz X Targi Produktu Lokalnego | 16 czerwca 2024 | Biskupice Oł.

 
 
 
16 czerwca 2024 r. w Biskupicach Oławskich odbędzie się VIII Przegląd Zespołów Ludowych pn. „Biskupicki Złoty Kłos” pod honorowym patronatem Burmistrza Jelcza-Laskowic oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
W letniej, czerwcowej atmosferze, Biskupice Oławskie staną się miejscem spotkania ludzi, których połączyła wspólna muzyczna pasja. Naszym celem jest prezentacja dorobku artystycznego zespołów ludowych kształtujących wizerunek Dolnego Śląska i okolic, wzajemna integracja, a także wymiana artystycznych doświadczeń.
Przegląd promuje muzykę ludową, taniec, śpiew oraz instrumenty często dziś zapomniane. Na scenie występuje ponad 20 zespołów ludowych w dwóch kategoriach: wokalno-instrumentalnej oraz śpiewaczej. Jury przyznaje trzy główne nagrody w każdej kategorii, statuetki oraz wyróżnienia.
W tym samym czasie odbędą X Targi Produktu Lokalnego, które będą wspaniałą okazją, aby poznać wyśmienite produkty, wytwarzane tradycyjnymi metodami w okolicznych miejscowościach. Są one łatwo rozpoznawalne, ściśle związane z miejscem powstawania, stanowią zatem autentyczną wizytówkę regionu. Ich receptury, często przekazywane z pokolenia na pokolenie, świadczą o bogatej przeszłości oraz przywiązaniu do tradycji. Będzie można posmakować kulinarnych specjałów, a także przyjrzeć się dorobkowi twórców rękodzieła i rzemiosła artystycznego.
Naszym zamiarem jest, by te dwa przedsięwzięcia stworzyły jedną całość oraz ukazały kulturę ludową jako atrakcyjną formę działalności artystycznej i społecznej.
Wydarzenie co roku przyciąga coraz większe rzesze miłośników, wpisuje się w strategię Województwa Dolnośląskiego w zakresie utrwalania tradycji i obrzędu ludowego.
Miejsce wydarzenia: Biskupice Oławskie, boisko sportowe przy ulicy Chrobrego. Wstęp wolny.
 
 
 
 

Zobacz także: