2020 | „Jestem przeciw!” | Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku

Inicjatywa pt. „Jestem przeciw!” otrzymała dofinansowanie w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk, realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Projekt stawia na zacieśnienie więzi pomiędzy sektorem edukacji i kultury. Adresujemy go do uczniów klas ósmych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Instytucją patronującą jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach.

Idea „Jestem przeciw!” to przeciwdziałanie hejtowi w Internecie i w życiu realnym, poprzez uświadamianie groźnych skutków wynikających z tego zjawiska, jakimi są m.in. rany psychiczne i wyalienowanie ze społeczeństwa. Z uwagi na dużą grupę mniejszości ukraińskiej w naszym mieście, rozszerzymy zagadnienie o dyskryminację narodowościową. Projekt rozpocznie się od forum nt. mowy nienawiści – spotkania dyskusyjnego połączonego z warsztatami kreatywnego pisania. Wśród zaproszonych gości i moderatorów znajdą się uczniowie, nauczyciele, przedstawiciel lokalnego środowiska hip-hopowego i wymiaru sprawiedliwości. Forum ma na celu wprowadzenie do problematyki hejtu, pogłębioną dyskusję z uczestnikami, analizę psychologiczną przypadków na wybranych przykładach, omówienie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, prawnych konsekwencji mowy nienawiści. Warsztaty kreatywnego pisania mają na celu opracowanie tekstów (rymowanych wersów lub słów-kluczy), o pozytywnym zabarwieniu, stanowiących bazę do kolejnych działań warsztatowych. Na dalszym etapie projektu przewidujemy warsztaty plakatu, których zamierzeniem jest nauka zasad projektowania plastycznego, poznanie charakterystycznych cech plakatu oraz pozyskanie motywu graficznego, związanego z przeciwdziałaniem hejtowi, który będzie użyty na materiałach promocyjnych projektu. Zaadaptowane przez grafika plakaty i billboardy, zawisną w przestrzeni miejskiej. Następnie zorganizujemy warsztaty muzyczne pt. „Odbębnij się”, polegające na nauce rytmu na bębnach i posługiwaniem się uprzednio wypracowanymi tekstami. Będziemy dążyć do stworzenia „Protest songu” z pozytywnym przesłaniem. Na warsztatach filmowych młodzież nakręci spot społeczny dotyczący walki z nietolerancją, według własnego scenariusza. Uczestnicy przejdą przez cały proces produkcji filmowej. Wokół filmu planujemy zorganizować akcję społeczną: zaproszenie aktywnych członków lokalnej społeczności do spotu. Projekt zakończy koncert „Stop hejt” podsumowujący nasze działania. Zaprezentujemy społeczny spot video nakręcony przez uczestników i otworzymy wystawę plakatów.

Zjawisko nienawiści i wielowymiarowego wykluczenia społecznego jest znane nie od dziś. Współczesne rozwiązania technologiczne przyniosły nowe możliwości szykanowania i obrażania drugiego człowieka. Jest to szczególnie niebezpieczne dla młodych ludzi, którzy dopiero kształtują się społecznie. Jelcz-Laskowice to miasto, w którym mieszka liczna grupa ukraińskiej mniejszości narodowej, wobec tego uczniowie szkół są narażeni na istnienie wykluczenia z powodów narodowościowych. Dotyczy to zarówno młodzieży polskiej, jak i ukraińskiej.

Projekt ma na celu tworzenie platformy dla wymiany kulturowej i edukacyjnej, społecznej współpracy, zwiększającej świadomość w zakresie zapobiegania agresji zarówno w Internecie jak i poza nim. Współpraca Szkoły Podstawowej oraz Centrum Kultury ma na celu zacieśnienie więzi pomiędzy instytucjami, nauczanie poprzez sztukę, kulturę i partnerstwo. Jako instytucje odpowiedzialne za kształcenie dzieci, będą w stanie szybko reagować na zmiany zachodzące zarówno w szkole, jak i poza nią. Założeniem projektu jest również umożliwienie dzieciom aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i pobudzenie ich kreatywności, poprzez stymulowanie naturalnej ciekawości oraz przekazywanie wiedzy na temat przeciwdziałania hejtowi wykraczającej ponad program nauczania.

Wśród zwycięskich inicjatyw znalazły się także projekty zlokalizowane m.in. w Wałbrzychu, Kłodzku, Legnicy, Bolkowie, Bierutowie.

http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/wyniki-naboru-do-programu-bardzo-mloda-kultura.html

Lokalny zespół projektowy inicjatywy „Jestem przeciw!” składa się z trzech osób. Są to: Marzena Niżyńska – animatorka pracująca w Centrum Kultury Jelcz-Laskowice, Renata Leśkiewicz – pedagożka specjalna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach oraz Anna Kowal-Goliszek – pedagożka szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Operatorem programu na Dolny Śląsk jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Billboardy o powyższej treści zawisły w przestrzeni miejskiej (przy ul. Wrocławskiej oraz przy ul. Bożka). Powstały na podstawie pracy plastycznej Nadii Zabilskiej – uczennicy z klasy 8a Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach w konkursie na najlepszy motyw graficzny związany z przeciwdziałaniem hejtu. Jej pomysł urzekł jurorów swoim przekazem. Praca powstała podczas warsztatów plakatu, których zamierzeniem była nauka zasad projektowania plastycznego i poznanie charakterystycznych cech plakatu. Następnie została zaadaptowana przez profesjonalnego grafika.

Hejt, mowa nienawiści i cyberprzemoc. Z czym się wiążą i jak sobie z nimi radzić? Dlaczego występują? Czy są dziś największą zmorą młodzieży? Rozmowa z Marzeną Niżyńską i Anną Kowal-Goliszek ⬇️⬇️

Opublikowany przez TuOlawa.pl Piątek, 25 września 2020

Marzena Niżyńska – liderka zespołu z Jelcza-Laskowic o działaniach w inicjatywie pt. Jestem przeciw! Ideą „Jestem…

Opublikowany przez Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk Piątek, 9 października 2020

 

Zobacz także: