Tęczowa i Młodzieżowa Grupa Wokalna

Zajęcia wokalne obejmują naukę poprawnej emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, interpretację wybranego tekstu i muzyki oraz pracę nad wybranymi piosenkami. Bycie w zespole kształtuje umiejętność muzycznego współdziałania w grupie oraz śpiewania w harmonii. Ponadto podczas zajęć zwracamy uwagę na rozwój ogólnej muzykalności i poczucia rytmu członków grupy, ćwiczy się również obycie sceniczne, a także w miarę możliwości pracę z mikrofonem i aparaturą nagłaśniającą. Uczestnictwo w zajęciach jest okazją do udziału w występach scenicznych i koncertach.

Z UWAGI NA BRAK CHĘTNYCH GRUPY NIE ZOSTAŁY UTWORZONE

Jadwiga Tomczyńska-Ambroziak - Instruktor

Jadwiga Tomczyńska-Ambroziak – Jest absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku Muzykoterapia oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Muzykologia. Od kilku lat prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach na terenie Dolnego Śląska. Jako aktywnie występująca wokalistka oraz harfistka koncertuje w wielu miejscach Polski i za granicą. Udziela się w projektach licznych kompozytorów i wykonawców (Piotr Rubik, Paweł Pudło, Projekt Volodia i inni). Związana jest obecnie z grupą muzyki irlandzkiej Irish JAM, tworzy także autorski projekt muzyczny o nazwie Harfoterapia. W ramach swojej działalności naukowej i zapoczątkowanie idei terapii z użyciem harfy w Polsce została nagrodzona na X edycji konkursu „Wrocławska Magnolia”.

Zapisz się na zajęcia

Koszt warsztatów: 70 zł/ miesiąc

TERMIN zajęć: Środy 16:45-17:30, dzieci 6+ (dla początkujących), 17:30-18:30, młodzież 11+ (kontynuacja), sala 02

Regulamin Pobierz