Wyniki VII Przeglądu Zespołów Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos”

9 czerwca 2019 w Biskupicach Oławskich odbył się VII Przegląd Zespołów Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos”, którego celem była konfrontacja i promocja dorobku artystycznego grup i zespołów ludowych kształtujących wizerunek naszego regionu.

Ponad 20 zespołów ludowych, pod okiem komisji artystycznej, walczyło o statuetkę „Biskupickiego Złotego Kłosa”, w dwóch kategoriach: wokalno-instrumentalnej oraz śpiewaczej. 

Nagrody dla zespołów ludowych w I kategorii – śpiewaczej (wokalnej)

Nagroda główna 

Biskupicki Złoty Kłos – „Naramianki” z Naramic

Biskupicki Srebrny Kłos – „Czeremcha” z Rudy

Biskupicki Brązowy Kłos – „Domaszowianki” z Domaszowic (koło Kielc)

Do nagrody głównej dołączone zostały nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy (laptop, kamera cyfrowa, głośniki)

Nagrody od Dolnośląskiej Izby Rolniczej

1 miejsce – Zespół śpiewaczy „Biała”

2 miejsce – zespół „Niezapominajki” z Gromadki

3 miejsce – „Leśne echo” z Brzegu

wyróżnienie – „Echo” ze Świerczowa

Nagroda od sołectwa „Biskupice Oławskie” – dla zespołu „Echo” ze Świerczowa

Nagrody dla zespołów ludowych w II kategorii – wokalno-instrumentalnej (żywe instrumenty)

Nagroda główna 

Biskupicki Złoty Kłos – „Świtezianie” z Jelcza-Laskowic

Biskupicki Srebrny Kłos – „Starczowianie” ze Starczowa

Biskupicki Brązowy Kłos – „ Szymanowianie” z Wrocławia

Do nagrody głównej dołączone zostały nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy (laptop, kamera cyfrowa, głośniki)

Nagrody od Dolnośląskiej Izby Rolniczej

1 miejsce – „Porębiok” z Oławy

2 miejsce – „Ratowiczanie” z Ratowic

3 miejsce – „Malinianie”

Wyróżnienie – solistka (dziewczynka) z zespołu ludowego „Świtezianie”

Nagrody od Starostwa Powiatowego w Oławie

1 miejsce – „Furmani” z GOKiS Miłkowice

2 miejsce – „Karkonosze” z Kowar

3 miejsce – „Jeleniogórzanie” z Jeleniej Góry

Nagroda od sołectwa „Biskupice Oławskie” – dla zespołu „Ratowiczanie”

Jednocześnie odbyły się IX Targi Produktu Lokalnego. W tym roku gościliśmy rekordową liczbę 40 producentów miodów, serów i ryb wędzonych, wędlin, pierników, olejów tłoczonych na zimno, cydru trzebnickiego, wyrobów lawendowych, wiklinowych, mydlarskich oraz wyrobów od Kół Gospodyń Wiejskich z Biskupic Oławskich, Dębiny, Kopaliny, Minkowic Oławskich, Bystrzycy. Naszym zamiarem jest, by te dwa przedsięwzięcia tworzyły całość, przez co możliwe jest pokazanie spójnego obrazu tradycji ludowej.

Organizatorem imprezy było sołectwo Biskupice Oławskie, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach oraz Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Imprezę wsparł także Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Starostwo Powiatowe w Oławie. Nagrody główne w postaci statuetek „Biskupickiego Złotego Kłosa” wykonano w pracowni metaloplastycznej SucheccyArt dzięki wsparciu finansowemu Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”. 

Honorowy patronat nad przeglądem objęli wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Bogdan Szczęśniak – Burmistrz Jelcza-Laskowic.     

 

Zobacz także: