Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w drugą niedzielę stycznia każdego roku. To największa w naszym kraju zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację WOŚP, której podstawowym celem – według statutu – jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Blisko 120 tysięcy wolontariuszy z Polski zbiera pieniądze, rozliczane następnie w około 1600 sztabach.

Imprezie WOŚP, obok aukcji, towarzyszą rozgrywki sportowe, pokazy, koncerty i światełko do nieba. W Jelczu-Laskowicach akcję wspiera rokrocznie około 45 wolontariuszy. Podczas ostatniego finału w Jelczu-Laskowicach zebraliśmy ponad 44 000 zł.

W 2017 roku członkom jelczańskiego sztabu udało się pojechać do siedziby Fundacji WOŚP w Warszawie na spotkanie z Jurkiem Owsiakiem w celu własnoręcznego podpisania gadżetów przez szefa fundacji WOŚP, m.in. gitary zespołu RH+, rękodzieła lokalnych twórców i materiałów promocyjnych miasta Jelcz-Laskowice.