V Festiwal Organowy – koncert 15 września 2018

Festiwal jest propozycją dla wszystkich chcących zakosztować wzniosłych przeżyć. Odgrywa on znaczącą rolę edukacyjną oraz społeczno-kulturową, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności kulturalnej regionu. Dotychczas odbyły się cztery edycje festiwalu, w trakcie których prezentowane były dzieła wielkich kompozytorów, a ich wykonawcami byli wybitni muzycy z kraju i zagranicy. W tegorocznej edycji dyrektorzy artystyczni starali się, by muzyka organowa nie była dominującą, dlatego też towarzyszą jej inne instrumenty oraz występy solistów i chóru. Na koncertach obecny będzie narrator, który wprowadzi publiczność w świat muzycznej wiedzy. Dzięki tym działaniom, muzyka organowa stanie się bardziej atrakcyjną dla tych, którzy nie obcują z nią na co dzień. Organy bowiem nie służą jedynie oprawie liturgicznej, lecz stanowią wszechstronny instrument, a muzyka organowa to nie tylko gatunek sięgający dalekiej historii, ale z powodzeniem rozwija się współcześnie.

Międzynarodowy Festiwal Organowy składa się z cyklu czterech koncertów w wykonaniu znakomitych artystów z Polski i Holandii.

W tym roku wystąpią dla nas:

11.08.2018 – Bogusław Rabka (organy), Joanna Zawartko-Kołodziej (sopran), Paweł Kołodziej (bas)

25.08.2018 – Martin Zonnenberg (organy)

15.09.2018 – Łukasz Romanek (organy), Jolanta Szybalska – Matczak (dyrygent), Chór Kameralny „Senza Rigore”

29.09.2018 – Elżbieta Karolak (organy), Magdalena Karolak (obój)

Funkcję dyrektorów artystycznych festiwalu pełnią równorzędnie Jan Drozdowicz – organmistrz, członek Światowej Federacji Budowniczych Organów oraz Łukasz Romanek – muzyk, pedagog, wicedyrektor Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, którzy z wielką starannością przygotowali program tegorocznego festiwalu dbając o wysoki poziom artystyczny.

Festiwal ma na celu popularyzację piękna kameralnej muzyki organowej w środowisku melomanów, zarówno muzyków profesjonalnych jak i amatorów. Specyficzny charakter Festiwalu Organowego polega na współbrzmieniu organów jako instrumentu przewodniego wraz z innymi instrumentami, śpiewem solistów lub zespołami wokalno-instrumentalnymi. Naszym celem jest także wspieranie twórczości muzyków i kompozytorów. Poprzednie edycje zgromadziły miłośników muzyki poważnej, ciesząc się dużym uznaniem krytyków i publiczności.

W sobotę 15 września o godz. 19:00 w kościele M. M. Kolbego w Jelczu-Laskowicach współbrzmienie króla instrumentów połączone zostanie z chórem. Na organach usłyszymy dyrektora artystycznego festiwalu – Łukasza Romanka, chórem kameralnym „Senza Rigore” dyrygować będzie Jolanta Szybalska-Matczak.

Obraz może zawierać: 1 osoba, garnitur, zbliżenie i na zewnątrzŁukasz Romanek. Artysta ukończył wrocławską Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego. Studiował w klasie organów. Swoje umiejętności doskonalił na kursach interpretacji i improwizacji organowej prowadzonych przez najwybitniejsze osobistości świata muzyki organowej. Łukasz Romanek koncertuje jako solista i kameralista. Występował w wielu kościołach i salach koncertowych w Polsce, a także w Holandii i Niemczech.

Obecnie posługuje jako organista i dyrygent chóru w parafii p.w. św. Maurycego we Wrocławiu. Jest również pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu. Artysta w swoim dorobku posiada płytę CD z muzyką organową i wokalną, którą nagrał w 2011 roku wspólnie z sopranistką Joanną Zawartko-Kołodziej.

 

Obraz może zawierać: 24 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i na zewnątrz

Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej We Wrocławiu powstał w październiku 2000 roku, jego skład tworzą studenci i absolwenci macierzystej uczelni. Chór prezentował się na wielu prestiżowych festiwalach. Występował również podczas cyklicznych koncertów organizowanych w Akademiach Muzycznych w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach.

Był zespołem warsztatowym Międzynarodowych Turniejów Dyrygentury Chóralnej „W stronę polifonii” organizowanych w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Koncertował w Czechach, Niemczech, na Ukrainie, we Włoszech, Francji i Hiszpanii.

Dyrygentem chóru jest Pani Jolanta Szybalska-Matczak. Ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu, w klasie dyrygowania prof. Zofii Urbanyi Krasnodębskiej oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy. Od 1991 roku kształci studentów m.in. w zakresie dyrygowania. Ważnym momentem w jej karierze zawodowej było założenie Zespołu Wokalnego „Senza Rigore”, występującego obecnie pn. Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana, a od września 2012 roku jest dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Współpracowała jako wykładowca z Ogólnopolskim Programem „Śpiewająca Polska”, Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie, Letnią Akademią w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Polskim Narodowym Chórem Młodzieżowym. Jest zapraszana do udziału w pracach jury międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów chóralnych. Uhonorowana została przez Prezydenta RP tytułem profesora sztuk muzycznych. Jest laureatką m.in. nagród rektorskich Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, srebrnej odznaki „Zasłużony Dla Miasta Rybnika”, odznaki honorowej „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” oraz „Brązowego Krzyża Zasługi”.

Organizatorzy festiwalu:

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach,

Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach

Zobacz także: