Street dance

Street dance, czyli taniec uliczny, zyskał popularność na całym świecie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Ewoluował w otwartych przestrzeniach, takich jak ulice, parki, boiska szkolne, a także w klubach i na dyskotekach. Ten rodzaj tańca w dużej mierze opierał się na improwizacji. Street dance jest niezwykle różnorodnym tańcem mającym wiele twarzy. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego dzięki wprowadzeniu elementów m.in. hip hopu, poppingu, house’u, electro, a nawet tańca nowoczesnego. Wymaga od tancerza sporego wysiłku fizycznego, dlatego może być traktowany jako sposób na utrzymanie zgrabnej sylwetki i zwinnego ciała, ale przede wszystkim zajęcia mają wywoływać uśmiech na twarzy i radość na myśl o kolejnym tanecznym spotkaniu z rówieśnikami. Taniec jest także doskonałą okazją do ćwiczenia koordynacji psychoruchowej oraz wyobraźni przestrzennej.

Damian Gorazdowski - Instruktor

Damian Gorazdowski – tancerz, choreograf, instruktor tańca, założyciel Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych “CHAINE”, które istnieje od 2006 r. Ukończył studium instruktorskie z tańca jazzowego w Warszawie zakończonym dyplomem państwowym oraz Akademię Pedagogiczną we Wrocławiu. Wykładał historię tańca i baletu na kierunku w Policealnej Szkole Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu.

Uczy dzieci tańca w przedszkolach, szkołach i domach kultury. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów tanecznych jeżdżąc po całej Polsce. Pracował z profesjonalną grupą aktorów z Teatru Słowa i Tańca w Krakowie pod kierownictwem Jadwigi Klimkowicz. Prowadził międzynarodowe warsztaty w Lądku Zdroju. Ponadto organizuje obozy taneczne.

Zajmuje się różnymi technikami tanecznymi: afro-jazz, funky-jazz, funky, modern-jazz, modern, tańcem klasycznym, współczesnym, podstawami tańca towarzyskiego, teatrem tańca, hip-hop, disco, technika Michaela Jackson’a. Jego nauczycielami byli między innymi Piotr Galiński i Iwona Pavlović.

Koszt warsztatów: 50 zł/ miesiąc

TERMIN zajęć: środy 17:00-18:30, młodzież 10+, sala 02

Regulamin Pobierz