Ogólnopolski Plener Malarski „Chwałowickie impresje”

23-28 lipca 2018 odbył się I plener malarski w Chwałowicach „Chwałowickie impresje”.  

W plenerze wzięło udział 20 artystów-malarzy: 10 profesjonalistów z całej Polski (m.in. Profesor Zdzisław Żmudziński, Stanisław Śledziński, Rafał Stępniak, Wojtek Kołsut) oraz 10 amatorów z Gminy Jelcz-Laskowice. Koncepcja pleneru malarskiego zakładała 5 dni warsztatowych.

Program „Mistrz i uczeń” zakładał wymianę doświadczeń między artystami i warsztaty z profesjonalistami dla młodych adeptów malarstwa (dzieci, młodzież z Gminy Jelcz-Laskowice). W zajęciach dla dzieci i młodzieży wzięło udział 20 osób. Uczestnicy pleneru odwiedzili ciekawe malarsko miejsca naszej okolicy, np. Autorską Galerię Sztuki Stanisława Wiącka w Mokrym Dworze, pracownię ceramiczną „TUTUBI” w Chwałowicach, Dąb „Słowianin” i Aleję Dębową w Dębinie, jelczańskie łąki, stawy i lasy. Zorganizowaliśmy także wyjazd do Arboretum w Wojsławicach.

Na zakończenie został zorganizowany wernisaż wystawy w  Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. W programie wernisażu znalazły się aukcja prac, a o godz. 21.30 koncert zespołu „Sprawa całkiem przyjemna”, który uświetnił tą uroczystość. Koncert odbył się w kameralnym miejscu z tyłu pałacu UMiG.

Organizatorzy: M-GCK we współpracy z chwałowickimi artystami – Elżbietą i Waldemarem Czech (absolwenci Wydziału Plastycznego obecnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) oraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic.