O Nas

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach jest samorządową instytucją kultury. Działa od 2007 roku. Głównymi filarami działalności MGCK jest edukacja kulturalna oraz organizacja imprez na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

Jeśli chodzi o edukacje kulturalną, są to działania upowszechniające kulturę, kształtujące uzdolnienia, wspierające talenty uczestników oraz zachęcające do aktywnej i twórczej formy spędzania wolnego czasu.

Aktualnie z zajęć prowadzonych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach korzysta w sumie około 600 osób, w ramach 28 sekcji tematycznych. Uczestnikami i odbiorcami oferty naszego Centrum są osoby reprezentujące różne grupy wiekowe, tj. dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.