Kabaret „Bez Spiny”

Krystyna Paraszkiewicz- Pater - Instruktor

Krystyna Paraszkiewicz- Pater – aktorka i pedagog, nauczyciel dyplomowany, prowadząca od blisko 30 lat warsztaty teatralne i treningi literackie w MDK przy ul. Kołłątaja, a także zajęcia z zakresu teatroterapii w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej ( Przylądek Nadziei przy ul. Borowskiej we Wrocławiu). Za efekty swojej niekonwencjonalnej pracy była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana przez Ministra Edukacji Narodowej, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Radę Miasta Wrocławia. Była też inicjatorką podobnego projektu, zwieńczonego książką wydaną przez Biuro Europejskiej Stolicy Kultury- Wrocław 2016, pt. „Trochę inny świat”, zawierającą twórczość literacką dzieci i młodzieży ( 14-24 lat) w najróżniejszy sposób doświadczonych życiowo, chorych onkologicznie . W 2018 ukazała się druga książka młodych z różnymi formami niepełnosprawności, chorujących na PNO i „ innych wrażliwców” wydana przez Rzecznika Praw Dziecka pt. „Słońce świeci wszystkim” oraz został zrealizowany spektakl pod tym samym tytułem, promujący wydawnictwo. Publikacje te spotkały się z życzliwym odbiorem czytelników a dojrzałość młodych autorów i wartość literacką ich tekstów wysoko ocenił Profesor Jan Miodek.

Zapisz się na zajęcia

Koszt warsztatów: 40 zł/ miesiąc/ pełna oferta AZW

TERMIN zajęć: piątki 15:00-17:00, sala 120 lub 02

Deklaracja AZW Pobierz