Literacko-teatralne (projekt)

Warsztaty literacko – teatralne to projekt, który łączy w sobie elementy twórcze, edukacyjne i terapeutyczne. Finalnym celem i efektem tego projektu będzie zgromadzenie, opracowanie i wydanie książki, zawierającej różnorodną twórczość młodych.

Projekt będzie realizowany w trzech etapach:

Pierwszy z etapów ma charakter informacyjno-integracyjny i jest poświęcony na dotarcie do możliwie szerokiej grupy młodych i ich opiekunów, rozpoznanie ich zainteresowań i talentów oraz weryfikację ich dotychczasowej twórczości.

Drugi etap skupia się na indywidualnej i zbiorowej pracy warsztatowej, służącej rozwojowi i doskonaleniu ujawnionych pasji twórczych, a w szczególności na ćwiczeniach poszerzających umiejętność posługiwania się różnymi formami literackimi i wspomagających samoświadomość twórczą oraz na pracy indywidualnej nad tekstami.

Trzeci etap to opracowanie i redakcja materiałów do projektowanej książki oraz przygotowanie scenariuszy spektakli, monodramów i programów poetycko- muzycznych, które towarzyszyć będą akcji promującej wydanie książki oraz próby i przygotowania do występów.

Krystyna Paraszkiewicz- Pater - Instruktor

Krystyna Paraszkiewicz- Pater – aktorka i pedagog, nauczyciel dyplomowany, prowadząca od blisko 30 lat warsztaty teatralne i treningi literackie w MDK przy ul. Kołłątaja, a także zajęcia z zakresu teatroterapii w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej ( Przylądek Nadziei przy ul. Borowskiej we Wrocławiu). Za efekty swojej niekonwencjonalnej pracy była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana przez Ministra Edukacji Narodowej, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Radę Miasta Wrocławia. Była też inicjatorką podobnego projektu, zwieńczonego książką wydaną przez Biuro Europejskiej Stolicy Kultury- Wrocław 2016, pt. „Trochę inny świat”, zawierającą twórczość literacką dzieci i młodzieży ( 14-24 lat) w najróżniejszy sposób doświadczonych życiowo, chorych onkologicznie . W 2018 ukazała się druga książka młodych z różnymi formami niepełnosprawności, chorujących na PNO i „ innych wrażliwców” wydana przez Rzecznika Praw Dziecka pt. „Słońce świeci wszystkim” oraz został zrealizowany spektakl pod tym samym tytułem, promujący wydawnictwo. Publikacje te spotkały się z życzliwym odbiorem czytelników a dojrzałość młodych autorów i wartość literacką ich tekstów wysoko ocenił Profesor Jan Miodek.

Koszt warsztatów: 50 zł/ miesiąc

TERMIN zajęć: piątki 15:00-17:00, młodzież 12+ i dorośli, sala 120 lub 02

Regulamin Pobierz