Kurs komputerowy

Dodano: 20.09.2018, 14:47

Nowość! Zapraszamy na intensywny kurs komputerowy prowadzony w Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach przez wrocławską Szkołę Kompetencji Językowych i Komputerowych. Pierwszy kurs rozpocznie się w październiku 2018 roku i potrwa 3,5 miesiąca. Na zajęcia zapraszamy w czwartki i piątki w godz. 8:00-13:00.

Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji komputerowych na poziomie A lub A+B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Projekt skierowany jest do osób:

– w wieku 25–49 lat (z maksymalnie średnim wykształceniem),

– po 50 roku życia (niezależnie od poziomu wykształcenia).

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i osobista uczestników. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe. Od uczestników wymagana jest 80% frekwencja na zajęciach. 

Projekt pn. „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Zapisy w sekretariacie Centrum Kultury, tel. 798-960-230.  

Szczegóły projektu: https://dolnoslaskiekompetencje.projektyefs.pl/

 

 

-

Koszt warsztatów:

TERMIN zajęć:

Zobacz także: