Kino samochodowe | 10 czerwca 2020 | plac przy ul. Basenowej

Zapraszamy na seans filmowy na placu przy ul. Basenowej. Kino samochodowe jest zaplanowane na środę 10 czerwca o godz. 21.30. Internauci, za pomocą internetowego głosowania, mieli możliwość wyboru tytułu filmu. Przewagą głosów, zwyciężył komediodramat pt. „Green book” w reżyserii Petera Farrelly’ego, z udziałem Mahershala Ali oraz Viggo Mortensena.

„Green Book” to pełen energii i optymizmu obraz, który okazał się wielkim zaskoczeniem na Gali rozdania Oscarów w 2018r. Film zdobył trzy nagrody: 

🔸 najlepszy film,
🔸 scenariusz oryginalny,
🔸 dla aktora drugoplanowego.

Oparta na faktach historia niełatwej przyjaźni nieokrzesanego Tony’ego Vallelongi z czarnoskórym wirtuozem fortepianu, Donem Shirleyem. Wspólnie wyruszają na ośmiotygodniową trasę koncertową. Różni ich wszystko, kolor skóry, status społeczny, wykształcenie, podejście do życia jednak podróż zainicjuje nietypową przyjaźń. To przyjemne i budzące pozytywne emocje kino drogi ku pokrzepieniu serc.

Trailer: https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Green+Book+Zwiastun+nr+1+polski-48766

Pokaz filmu będzie nieodpłatny. Regulamin oraz bezpłatne wejściówki są dostępne on-line na stronie http://mgck-jl.pl/bilety. Ilość miejsc jest ograniczona.

Kino samochodowe to bezpieczna forma rozrywki w obliczu wirusa Covid-19. Pamiętajmy o przestrzeganiu obostrzeń sanitarnych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym poniżej.

Film będzie słyszalny jedynie z samochodowych odbiorników radiowych. Częstotliwość fal FM wyświetli się na ekranie, tuż przed projekcją filmu. 

Wjazd na teren wydarzenia będzie możliwy jedynie od ulicy Żurawiej (od strony CSiR), natomiast wyjazd od ul. Basenowej. Uwaga – w jednym aucie mogą przebywać tylko 2 osoby! Jedna wejściówka zezwala na wstęp dla jednego auta. Jedna osoba może pobrać maksymalnie jeden bilet. Osoby wjeżdżające na plac imprezy będą poddawane obowiązkowemu mierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym. Wpuszczane będą auta nie przekraczające 2-óch metrów wysokości. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem. Ich posiadanie będzie niezbędne również w momencie wjazdu na plac wydarzenia.  Prosimy o stosowanie się do poleceń służb ochrony.  Ze względu na bezpieczeństwo, na terenie kina nie będzie stoisk gastronomicznych.

Organizatorem kina jest Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach.

NABYCIE WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU:

REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO
W JELCZU-LASKOWICACH

§1
Pokaz plenerowy samochodowy (dalej: „Pokaz” ) odbywać się będzie na placu przy
ul. Basenowej w Jelczu-Laskowicach (dalej: „Plac”).
§2
Organizatorem Pokazu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice (dalej: „Organizator”). Pokaz odbywać się będzie dnia 10.06.2020r. o godzinie 21.30. Opis dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.mgck-jl.pl.
§3
Wstęp na Plac, o którym mowa w pkt. 1. odbywać się̨ będzie pod nadzorem obsługi zapewnionej przez Organizatora, na podstawie wejściówek wydanych wyłącznie
w trybie online. Bezpłatne wejściówki dostępne na stronie Organizatora www.mgck-jl.pl. Organizator na miejscu wydarzenia nie będzie prowadził wydawania wejściówek.
§4
1. Przy wjeździe na Plac Pokazu wszyscy widzowie muszą posiadać założone na twarzy maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wjeździe na teren Pokazu. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wjazdu na teren Pokazu.
2. Widzowie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem – posiadanie środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wjazdu na Plac Pokazu samochodowego, a w przypadku ich braku Organizator ma prawo odmówić wjazdu na teren Pokazu.
§5
Każdy uczestnik Pokazu przed wjazdem na Plac będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego służby.
W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzeniu u któregoś
z uczestników Pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerem nie zostanie wpuszczona na Plac.
§6
Widzowie na terenie Pokazu powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
§7
Każdy z widzów przed i w trakcie oraz po Pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia Placu. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować
2-metrowy dystans od siebie.
§8
1. W przypadku wjazdu na strefę Pokazu samochodowego do udziału dopuszczane są wyłącznie samochody osobowe do wysokości 2 m, a liczba osób w samochodzie może wynieść maksymalnie 2 osoby.
2. Organizator upoważnia obsługę̨ Pokazu do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na Placu, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału w Pokazie innym Uczestnikom.
§9
W strefie Pokazu samochodowego uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na wyznaczonym miejscu i zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym – luzie”).
§10
Na terenie Pokazu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów,
w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywanie zabronionych prawem używek.
§11
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Pokazu, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również̇ szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Placu.
§12
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić́ wstępu na Plac, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się̨ agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia,
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu.
§13
1. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Pokazu na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. W przypadku przeniesienia Pokazu wydane wcześniej wejściówki zachowują ważność.
§14
W trakcie pokazu filmowego zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.
§15
1. Uczestnicy Pokazu mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze na bieżąco.
2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywa się̨ Pokaz zgodnie z poleceniami obsługi.
§16
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest,
na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Placu.
§17
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć́ na potrzeby promocyjne Pokazu. Uczestnictwo w Pokazie skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych
i społecznościowych.
§18
1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników,
z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.mgck-jl.pl.

Regulamin kina samochodowego

Zobacz także: