Kids Dance

Kids Dance to nie tylko ćwiczenia i taniec. Poznawanie podstawowych kroków i figur tanecznych to świetna zabawa, która przyczynia się do lepszego rozwoju dziecka i daje upust energii na cały dzień. Warsztaty zachęcają małych miłośników tańca do zakręconych pląsów na parkiecie, a przy tym zaznajamiają z pracą zespołową. Podczas zajęć dzieci kształtują kreatywność, dyscyplinę oraz pamięć. Muzyka i taniec uczą koordynacji oraz poprawiają sprawność ruchową. Zabawa z rówieśnikami oraz poznawanie podstawowych kroków i figur tanecznych to najlepsza droga rozwoju dla dziecka.

Damian Gorazdowski - Instruktor

Damian Gorazdowski – tancerz, choreograf, instruktor tańca, założyciel Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych “CHAINE”, które istnieje od 2006 r. Ukończył studium instruktorskie z tańca jazzowego w Warszawie zakończonym dyplomem państwowym oraz Akademię Pedagogiczną we Wrocławiu. Wykładał historię tańca i baletu na kierunku w Policealnej Szkole Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu.

Uczy dzieci tańca w przedszkolach, szkołach i domach kultury. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów tanecznych jeżdżąc po całej Polsce. Pracował z profesjonalną grupą aktorów z Teatru Słowa i Tańca w Krakowie pod kierownictwem Jadwigi Klimkowicz. Prowadził międzynarodowe warsztaty w Lądku Zdroju. Ponadto organizuje obozy taneczne.

Zajmuje się różnymi technikami tanecznymi: afro-jazz, funky-jazz, funky, modern-jazz, modern, tańcem klasycznym, współczesnym, podstawami tańca towarzyskiego, teatrem tańca, hip-hop, disco, technika Michaela Jackson’a. Jego nauczycielami byli między innymi Piotr Galiński i Iwona Pavlović.

 

Zapisz się na zajęcia

Koszt warsztatów: 50 zł/ miesiąc

TERMIN zajęć: wtorki 16:00-16:45, dzieci 3-5 lat, sala 02

Regulamin Pobierz