Joga

Joga to jeden z 6 podstawowych, indyjskich systemów filozoficznych, który ma swoje źródło w Wedach – najstarszych tekstach kultury indyjskiej. Słowo „joga” można tłumaczyć na wiele sposobów m.in. „łączyć”, „jednoczyć”, „splatanie za sobą nici umysłu”, „osiągnąć to, co wcześniej było nieosiągalne”. Każda zmiana to „joga”. To droga, którą się podąża. Na zajęciach uczestnicy doświadczają czym jest joga i jak ją praktykować, by lepiej poznać swoje własne „ja” zaglądając w głąb siebie.

Biorąc udział w zajęciach dowiedzą się m.in.:
• jak doprowadzić ciało do takiej kondycji, by czerpać radość z jego sprawności,
• jak osiągnąć harmonię między ciałem, umysłem i duszą przez naukę „bycia obecnym” w każdym działaniu i każdej chwili,
• jak cieszyć się każdym oddechem, ruchem i myślą.

Podczas zajęć jest również mowa o holistycznym zarządzaniu zdrowiem w oparciu o profilaktykę prozdrowotną. Naszym celem jest stworzenie grupy ludzi różnorodnej wiekowo i koedukacyjnej, którym będzie chciało się CHCIEĆ.

Urszula Brych-Kadzińska -

Urszula Brych-Kadzińska – rodowita Wrocławianka, od 1996 roku mieszka w Jelczu-Laskowicach. Podobnie jak miasto przez 30 lat kształciła się i rozwijała swoje pasje. Ortodonta z wieloletnim doświadczeniem oraz absolwentka studiów podyplomowych w zakresie „Holistyczne Zarządzanie Zdrowiem” na wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Praktykuje Jogę Sakti.

Koszt warsztatów: 50 zł/ miesiąc

TERMIN zajęć: środy 19:15-20:45, sala 02

Regulamin Pobierz