Multidance

Multidance w wydaniu M-GCK to zajęcia taneczne szeroko pojęte, dające możliwość poznania wielu różnorodnych technik i stylów. Zajęcia rozwijają muzykalność, koordynację ruchową, kreatywność taneczną oraz improwizację. Są niesamowitym połączeniem tańca ze świetną zabawą. Instruktor pracuje z uczestnikami nad prawidłową postawą taneczną poprzez różnego rodzaju ćwiczenia ruchowe. Na każdym spotkaniu doszkala się układy taneczne. Instruktor wprowadza coraz więcej nowych elementów i mobilizuje do systematycznej pracy. Dzieci uczą się choreografii, ćwicząc poznane kroki, koordynację ruchową i pamięć. Trener, ucząc coraz bardziej skomplikowanych figur, zachęca dzieci do obserwowania swoich postępów i rozwijania talentów.

Damian Gorazdowski - Instruktor

Damian Gorazdowski – tancerz, choreograf, instruktor tańca, założyciel Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych “CHAINE”, które istnieje od 2006 r. Ukończył studium instruktorskie z tańca jazzowego w Warszawie zakończonym dyplomem państwowym oraz Akademię Pedagogiczną we Wrocławiu. Wykładał historię tańca i baletu na kierunku w Policealnej Szkole Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu.

Uczy dzieci tańca w przedszkolach, szkołach i domach kultury. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów tanecznych jeżdżąc po całej Polsce. Pracował z profesjonalną grupą aktorów z Teatru Słowa i Tańca w Krakowie pod kierownictwem Jadwigi Klimkowicz. Prowadził międzynarodowe warsztaty w Lądku Zdroju. Ponadto organizuje obozy taneczne.

Zajmuje się różnymi technikami tanecznymi: afro-jazz, funky-jazz, funky, modern-jazz, modern, tańcem klasycznym, współczesnym, podstawami tańca towarzyskiego, teatrem tańca, hip-hop, disco, technika Michaela Jackson’a. Jego nauczycielami byli między innymi Piotr Galiński i Iwona Pavlović.

 

Zapisz się na zajęcia

Koszt warsztatów: 50 zł/ miesiąc

TERMIN zajęć: wtorki 17:00-18:00, dzieci 6-9 lat, sala 02

Regulamin Pobierz