Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej | 5 listopada 2020 | on-line

Zapraszamy do udziału w II Dolnośląskim Forum Edukacji Kulturowej, które odbędzie się w czwartek 5 listopada 2020 w godz. 11:00-14:00. Wydarzenie podsumuje tegoroczną edycję programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk. Zostaną zaprezentowane wybrane inicjatywy, m.in. projekt pt. ”Jestem przeciw!”, realizowany niedawno w MGCK. Głos zabiorą eksperci.

Z powodów epidemiologicznych, forum odbędzie się w formie hybrydowej. Oznacza to nadawanie transmisji z Centrum Nauki i Techniki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu oraz odbiór na urządzeniach elektronicznych on-line.

Program wydarzenia:

11.00 – Otwarcie i wprowadzenie – Robert Chmielewski, Paweł Kamiński
11.15 – Edukacja kulturowa na Dolnym Śląsku w czasie pandemii. Wnioski z badań – dr Tomasz Kasprzak
11.45 – Kulturalny Wałbrzych – edukacja kulturowa wałbrzyszan – Jarosław Buzarewicz
12.00 – Prezentacje wybranych inicjatyw:
– Jestem przeciw! – Marzena Niżyńska
– Na tyłach kultury – Marianna Ostrowska
– #projekt rękodzieło – Justyna Drapała
12.45 – Locus imaginaris: animacja na trudne czasy – dr Kamila Kamińska-Sztark
13.15 – Rola instytucji kultury w małych i średnich miastach – prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska
13.45 – podsumowanie i zakończenie

Transmisja będzie dostępna na kanale Facebook Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk.

Organizatorami tegorocznego forum są m.in.: wrocławskie placówki kultury (Ośrodek Postaw Twórczych – OPT, Ośrodek Działań Artystycznych Firlej), a także Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie i GMOKSiR w Bolkowie.

Zaproszeni są nauczyciele, edukatorzy, artyści, animatorzy kultury, a także osoby zainteresowane kulturą, edukacją i edukacją kulturalną.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1022129524916128/

***

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Jego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Zobacz także: