Procedura dotycząca funkcjonowania MGCK w trakcie epidemii COVID-19 oraz zasad zapobiegania zakażeniu i rozpowszechnianiu się choroby