Procedura dotycząca funkcjonowania MGCK w trakcie epidemi COVID-19 oraz zasad zapobiegania zakażeniu i rozpowszechnianiu się choroby