W lipcu Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach zaprasza na Letnie Kino z Gwiazdami Muzyki.

Na pierwszy rzut oka Narodziny gwiazdy opowiadają znaną z kina i literatury historię „od zera do bohatera”. Filmowa historia Jacksona Maine’a, gwiazdora muzyki country, którego kariera chyli się ku upadkowi. Pewnego wieczoru odkrywa utalentowaną, nieznaną nikomu piosenkarkę Ally. Dzielące ich różnice nie powstrzymują rodzącego się między parą uczucia. Wkrótce wspólnie wyruszają w trasę koncertową. Ally staje się coraz bardziej doceniana i rozpoznawalna. Jackowi coraz trudniej poradzić sobie z własną gasnącą gwiazdą.

Film, który ukazuje blaski i cienie show biznesu zdobył statuetkę Oscara za najlepszą piosenkę oraz liczne nominacje do nagród. Obsypany nagrodami dramat muzyczny jest debiutem reżyserskim uznanego aktora Bradleya Coopera (siedem nominacji do Oscara). Artysta wciela się również w postać głównego bohatera. Partneruje mu debiutantka Lady Gaga. Para wypada razem rewelacyjnie zarówno w intymnych, kameralnych scenach jak i podczas występów scenicznych.

NABYCIE WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU:


REGULAMIN LETNIEGO KINA Z GWIAZDAMI MUZYKI
W JELCZU-LASKOWICACH

§1
Letnie Kino z Gwiazdami Muzyki (dalej: „Seans” ) odbywać się będzie w różnych punktach na terenie miasta Jelcz-Laskowice (dalej: „Teren Kina”).

§2
Organizatorem Seansów jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice (dalej: „Organizator”). Seanse odbywać się będą w okresie od 10 do 24 lipca 2020r. o godzinie 21.30. Opisy dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.mgck-jl.pl.

Harmonogram Seansów:
10 lipca 2020 – park przy ul. Witosa przy Urzędzie Miasta i Gminy;
17 lipca 2020 – plac przy ul. Basenowej;
24 lipca 2020 – park przy ul. Ogrodowej.

Godzina rozpoczęcia Seansu: 21:30

§3
Wstęp na Teren Kina, o którym mowa w pkt. 1. odbywać się̨ będzie pod nadzorem obsługi zapewnionej przez Organizatora, na podstawie wejściówek wydanych wyłącznie w trybie on-line. Bezpłatne wejściówki dostępne na stronie Organizatora www.mgck-jl.pl. Organizator na miejscu wydarzenia nie będzie prowadził wydawania wejściówek.
Wprowadzona jest ilość wejściówek na Teren Kina – 150 sztuk.

§4
Przy wejściu na Teren Kina wszyscy widzowie zobowiązani są do obligatoryjnego:

1. zdezynfekowania rąk (dozowniki umieszczone są przy wejściu),
2. muszą posiadać założone na twarzy maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na Teren Kina.
W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na Teren Kina.
Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na Terenie Kina – posiadanie środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia na Teren Kina, a w przypadku ich braku Organizator ma prawo odmówić wejścia na Teren Kina.
3. wypełnienie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 1) dotyczącego zdrowia i podanie w nim swoich danych osobowych i kontaktowych. Dane zbierane są na wypadek stwierdzenia
i któregoś z widzów zakażenia SARS-COV-2. Oświadczenie można pobrać na stronie www.mgck-jl.pl, wydrukować i wypełnione przynieść przed Seansem lub wypełnić przy wejściu na Teren Kina.
Brak zgody na którąś z powyższych czynności jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Osoba, która odmawia którejś z powyższych czynności jest zobowiązanado opuszczenia Terenu Kina.
Osoba, która odpowiedziała „TAK” w oświadczeniu chociaż na jedno pytanie, także nie będzie wpuszczona na Teren Kina.

§5
Każdy uczestnik Seansu przed wejściem na Teren Kina będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego służby.
W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzeniu u któregoś z uczestników Seansu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na Teren Kina.

§6
W trakcie trwania Seansu, przy wejściu na Teren Kina, w kolejkach do sanitariatów oraz w trakcie opuszczania Terenu Kina, widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości – min. 2 metrów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.

§7
Organizator powołuje koordynatora ds. zdrowotnych. Informacje na temat jego zadań dostępne są pod numerem telefonu: 509 736 988.

§8
Każdy z widzów przed i w trakcie oraz po Seansie, musi pozostać na wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Niedopuszczalna jest zmiana miejsca krzeseł ustawionych przez Organizatora. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia Terenu Kina. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Przed wejściem do toalet oraz po wyjściu z nich obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.

§9
Organizator zapewnia 150 miejsc siedzących, niedopuszczalne jest przyniesienie własnego siedziska (karimata, koc itp.).

§10
Organizator nie wyznacza limitu wieku, ale osoby poniżej 15 roku życia muszą pozostać pod opieką osoby pełnoletniej.

§11
Na Terenie Kina obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywanie zabronionych prawem używek.


§12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Seansu, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również̇ szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Terenie Kina.

§13
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić́ wstępu na Teren Kina, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się̨ agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia,
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu.

§14
1. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Seansu na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. W przypadku przeniesienia Seansu wydane wcześniej wejściówki zachowują ważność.
§15
W trakcie pokazu filmowego zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§16
1. Uczestnicy Seansu mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze na bieżąco.
2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywa się̨ Pokaz zgodnie z poleceniami obsługi.

§17
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Terenu Kina.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Seansu. Uczestnictwo w Seansie skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

§19
1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie,
z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.mgck-jl.pl.

 

 

W lipcu Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach zaprasza na Letnie Kino z Gwiazdami Muzyki.

Historia o kobiecie z głosem anioła, toczącej nieustanną walkę z własnymi demonami. Whitney Houston to głos swojego pokolenia, który zainspirował wiele wokalistek. Artystka, która z piosenkarki gospel stała się królową światowej sceny. Film „Whitney” pokazuje nie tylko dokonania piosenkarki na scenie, ale jest również porażającą opowieścią o uzależnieniu i samozniszczeniu, którą śledził cały świat. Film powstał za zgodą rodziny oraz spadkobierców wokalistki. W dokumencie zostały wykorzystane unikatowe materiały – niepublikowane wcześniej ujęcia, rzadko lub nigdy niepokazywane materiały filmowe, a także nagrania koncertowe. „Whitney” to nie opowieść o Kopciuszku, ale poruszająca historia niespełnionych ambicji, nieszczęśliwej miłości i zagubienia się. To prawdziwe życie gwiazdy pokazane bez kolorowego filtra.

NABYCIE WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU:

 

REGULAMIN LETNIEGO KINA Z GWIAZDAMI MUZYKI
W JELCZU-LASKOWICACH

§1
Letnie Kino z Gwiazdami Muzyki (dalej: „Seans” ) odbywać się będzie w różnych punktach na terenie miasta Jelcz-Laskowice (dalej: „Teren Kina”).

§2
Organizatorem Seansów jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice (dalej: „Organizator”). Seanse odbywać się będą w okresie od 10 do 24 lipca 2020r. o godzinie 21.30. Opisy dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.mgck-jl.pl.

Harmonogram Seansów:
10 lipca 2020 – park przy ul. Witosa przy Urzędzie Miasta i Gminy;
17 lipca 2020 – plac przy ul. Basenowej;
24 lipca 2020 – park przy ul. Ogrodowej.

Godzina rozpoczęcia Seansu: 21:30

§3
Wstęp na Teren Kina, o którym mowa w pkt. 1. odbywać się̨ będzie pod nadzorem obsługi zapewnionej przez Organizatora, na podstawie wejściówek wydanych wyłącznie w trybie on-line. Bezpłatne wejściówki dostępne na stronie Organizatora www.mgck-jl.pl. Organizator na miejscu wydarzenia nie będzie prowadził wydawania wejściówek.
Wprowadzona jest ilość wejściówek na Teren Kina – 150 sztuk.

§4
Przy wejściu na Teren Kina wszyscy widzowie zobowiązani są do obligatoryjnego:

1. zdezynfekowania rąk (dozowniki umieszczone są przy wejściu),
2. muszą posiadać założone na twarzy maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na Teren Kina.
W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na Teren Kina.
Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na Terenie Kina – posiadanie środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia na Teren Kina, a w przypadku ich braku Organizator ma prawo odmówić wejścia na Teren Kina.
3. wypełnienie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 1) dotyczącego zdrowia i podanie w nim swoich danych osobowych i kontaktowych. Dane zbierane są na wypadek stwierdzenia
i któregoś z widzów zakażenia SARS-COV-2. Oświadczenie można pobrać na stronie www.mgck-jl.pl, wydrukować i wypełnione przynieść przed Seansem lub wypełnić przy wejściu na Teren Kina.
Brak zgody na którąś z powyższych czynności jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Osoba, która odmawia którejś z powyższych czynności jest zobowiązanado opuszczenia Terenu Kina.
Osoba, która odpowiedziała „TAK” w oświadczeniu chociaż na jedno pytanie, także nie będzie wpuszczona na Teren Kina.

§5
Każdy uczestnik Seansu przed wejściem na Teren Kina będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego służby.
W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzeniu u któregoś z uczestników Seansu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na Teren Kina.

§6
W trakcie trwania Seansu, przy wejściu na Teren Kina, w kolejkach do sanitariatów oraz w trakcie opuszczania Terenu Kina, widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości – min. 2 metrów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.

§7
Organizator powołuje koordynatora ds. zdrowotnych. Informacje na temat jego zadań dostępne są pod numerem telefonu: 509 736 988.

§8
Każdy z widzów przed i w trakcie oraz po Seansie, musi pozostać na wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Niedopuszczalna jest zmiana miejsca krzeseł ustawionych przez Organizatora. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia Terenu Kina. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Przed wejściem do toalet oraz po wyjściu z nich obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.

§9
Organizator zapewnia 150 miejsc siedzących, niedopuszczalne jest przyniesienie własnego siedziska (karimata, koc itp.).

§10
Organizator nie wyznacza limitu wieku, ale osoby poniżej 15 roku życia muszą pozostać pod opieką osoby pełnoletniej.

§11
Na Terenie Kina obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywanie zabronionych prawem używek.


§12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Seansu, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również̇ szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Terenie Kina.

§13
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić́ wstępu na Teren Kina, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się̨ agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia,
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu.

§14
1. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Seansu na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. W przypadku przeniesienia Seansu wydane wcześniej wejściówki zachowują ważność.
§15
W trakcie pokazu filmowego zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§16
1. Uczestnicy Seansu mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze na bieżąco.
2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywa się̨ Pokaz zgodnie z poleceniami obsługi.

§17
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Terenu Kina.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Seansu. Uczestnictwo w Seansie skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

§19
1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie,
z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.mgck-jl.pl.

W lipcu Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach zaprasza na Letnie Kino z Gwiazdami Muzyki.

Nieznana historia dzieciństwa genialnego artysty, który na zawsze odmienił oblicze muzyki.

Film „John Lennon – chłopak znikąd” opowiada o dzieciństwie wyjątkowego, pełnego pasji artysty z Liverpoolu, który na zawsze odmienił oblicze muzyki.

Ciocia wychowywała go odkąd skończył pięć lat. Pragnąc normalnej rodziny młody John szuka swojego miejsca w świecie muzyki.
Kiedy biologiczna matka pojawia się w jego życiu uczy go gry na gitarze i wprowadza w świat rock and rolla.
Zafascynowany nowymi brzmieniami nadchodzącymi z Ameryki John spotyka na swoje drodze artystę – Paula McCartney’a, który okaże się jego bratnią duszą.

Przed wkroczeniem w nowe, niezwykłe życie muzyk odkryje wydarzenia z przeszłości co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń, które na zawsze odcisną na nim swe piętno.

NABYCIE WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU:


REGULAMIN LETNIEGO KINA Z GWIAZDAMI MUZYKI
W JELCZU-LASKOWICACH

§1
Letnie Kino z Gwiazdami Muzyki (dalej: „Seans” ) odbywać się będzie w różnych punktach na terenie miasta Jelcz-Laskowice (dalej: „Teren Kina”).

§2
Organizatorem Seansów jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice (dalej: „Organizator”). Seanse odbywać się będą w okresie od 10 do 24 lipca 2020r. o godzinie 21.30. Opisy dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.mgck-jl.pl.

Harmonogram Seansów:
10 lipca 2020 – park przy ul. Witosa przy Urzędzie Miasta i Gminy;
17 lipca 2020 – plac przy ul. Basenowej;
24 lipca 2020 – park przy ul. Ogrodowej.

Godzina rozpoczęcia Seansu: 21:30

§3
Wstęp na Teren Kina, o którym mowa w pkt. 1. odbywać się̨ będzie pod nadzorem obsługi zapewnionej przez Organizatora, na podstawie wejściówek wydanych wyłącznie w trybie on-line. Bezpłatne wejściówki dostępne na stronie Organizatora www.mgck-jl.pl. Organizator na miejscu wydarzenia nie będzie prowadził wydawania wejściówek.
Wprowadzona jest ilość wejściówek na Teren Kina – 150 sztuk.

§4
Przy wejściu na Teren Kina wszyscy widzowie zobowiązani są do obligatoryjnego:

1. zdezynfekowania rąk (dozowniki umieszczone są przy wejściu),
2. muszą posiadać założone na twarzy maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na Teren Kina.
W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na Teren Kina.
Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na Terenie Kina – posiadanie środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia na Teren Kina, a w przypadku ich braku Organizator ma prawo odmówić wejścia na Teren Kina.
3. wypełnienie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 1) dotyczącego zdrowia i podanie w nim swoich danych osobowych i kontaktowych. Dane zbierane są na wypadek stwierdzenia
i któregoś z widzów zakażenia SARS-COV-2. Oświadczenie można pobrać na stronie www.mgck-jl.pl, wydrukować i wypełnione przynieść przed Seansem lub wypełnić przy wejściu na Teren Kina.
Brak zgody na którąś z powyższych czynności jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Osoba, która odmawia którejś z powyższych czynności jest zobowiązanado opuszczenia Terenu Kina.
Osoba, która odpowiedziała „TAK” w oświadczeniu chociaż na jedno pytanie, także nie będzie wpuszczona na Teren Kina.

§5
Każdy uczestnik Seansu przed wejściem na Teren Kina będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego służby.
W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzeniu u któregoś z uczestników Seansu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na Teren Kina.

§6
W trakcie trwania Seansu, przy wejściu na Teren Kina, w kolejkach do sanitariatów oraz w trakcie opuszczania Terenu Kina, widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości – min. 2 metrów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.

§7
Organizator powołuje koordynatora ds. zdrowotnych. Informacje na temat jego zadań dostępne są pod numerem telefonu: 509 736 988.

§8
Każdy z widzów przed i w trakcie oraz po Seansie, musi pozostać na wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Niedopuszczalna jest zmiana miejsca krzeseł ustawionych przez Organizatora. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia Terenu Kina. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Przed wejściem do toalet oraz po wyjściu z nich obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.

§9
Organizator zapewnia 150 miejsc siedzących, niedopuszczalne jest przyniesienie własnego siedziska (karimata, koc itp.).

§10
Organizator nie wyznacza limitu wieku, ale osoby poniżej 15 roku życia muszą pozostać pod opieką osoby pełnoletniej.

§11
Na Terenie Kina obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywanie zabronionych prawem używek.


§12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Seansu, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również̇ szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Terenie Kina.

§13
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić́ wstępu na Teren Kina, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się̨ agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia,
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu.

§14
1. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Seansu na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. W przypadku przeniesienia Seansu wydane wcześniej wejściówki zachowują ważność.
§15
W trakcie pokazu filmowego zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§16
1. Uczestnicy Seansu mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze na bieżąco.
2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywa się̨ Pokaz zgodnie z poleceniami obsługi.

§17
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Terenu Kina.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Seansu. Uczestnictwo w Seansie skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

§19
1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie,
z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.mgck-jl.pl.