20 września 2020 | VII Międzynarodowy Festiwal Wokalno-Organowy |Łukasz Romanek – organy, Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki“ – dyrygent Maciej Wieloch | kościół pw. Św. M.M. Kolbego

VII Międzynarodowy Festiwal Wokalno – Organowy jest jednym z najważniejszych corocznych wydarzeń artystycznych odbywających się na terenie Jelcza-Laskowic. Z każdym rokiem koncerty gromadzą coraz większe rzesze miłośników, a wśród nich zarówno profesjonalistów, jak i amatorów muzyki. Bogaty repertuar, współbrzmienie organów połączone z różnorodnymi instrumentami oraz śpiewem solistów lub zespołów wokalno-instrumentalnych są elementami charakterystycznymi dla naszego festiwalu. Koncerty udowodnią, że organy nie służą bowiem jedynie oprawie liturgicznej, lecz stanowią wszechstronny instrument, a muzyka organowa z powodzeniem rozwija się współcześnie.

Już kolejny rok o dobór artystów zaproszonych do wzięcia udziału w wydarzeniu, a także wysoką wartość artystyczną całego wydarzenia zadbali dyrektorowie artystyczni Jan Drozdowicz – organmistrz, członek Światowej Federacji Budowniczych Organów oraz Łukasz Romanek – muzyk, pedagog, organista w parafii św. Maurycego we Wrocławiu.

Kościół pw. Św. M.M. Kolbego wyposażony jest w wysokiej klasy trzydziestodwugłosowe organy. Dzięki temu instrumentowi podczas każdego odbywającego się tam koncertu prezentowane jest pełne spektrum walorów, pozwalające słuchaczom na głębokie przeżywanie muzyki.

W tym roku będzie to prawdziwa różnorodność stylów, muzycznych emocji, obsady. Będziemy mieli okazję wysłuchać koncertu „Poznańskich Słowików” Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej  – muzycznego ambasadora polskiej kultury na świecie. Przekonamy się,  jak pięknie mogą zabrzmieć organy z kwartetem smyczkowym w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Evviva L’arte, który przeniesie nas w podróż do świata dzięków i emocjonalnych wrażeń. Bez wątpienia wielkim wydarzeniem będą recitale organowe wspaniałych artystów z Francji i Czech: Michała Novenko oraz Henriego Ormiéresa.  Mamy nadzieję, że zaproponowany program będzie dla Państwa źródłem wielu zachwytów i wzruszeń.

Międzynarodowy Festiwal Wokalno-Organowy składa się z cyklu czterech niedzielnych koncertów w wykonaniu znakomitych artystów z Polski i z zagranicy. W tym roku wystąpią:
 
Koncert 20 września 2020 – Łukasz Romanek – organy, Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki“ – dyrygent Maciej Wieloch

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej jest prawdziwym muzycznym ambasadorem polskiej kultury na świecie. Jesienią 1939 roku w Poznaniu Stefan Stuligrosz założył mały chór chłopięco-męski, który śpiewał podczas mszy św. w dwóch poznańskich kościołach. Przez 80 lat zespół tworzyło blisko 1700 śpiewaków. „Poznańskie Słowiki” dają rocznie kilkadziesiąt koncertów. Chór śpiewał we wszystkich niemal krajach europejskich, a także w USA, Kanadzie, Korei Płd. i Japonii. Najczęściej wszakże chór współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. Poznańskie Słowiki przekonują indywidualnym brzmieniem i wyrazem. Głosy śpiewaków są wyjątkowe i łączą się w bardziej ciepłe, wielowarstwowe, emocjonalne i głębokie brzmienie. Słowiki dostarczają przeżycia płynące ze świata pomysłów kompozytorów i świata muzycznych doznań, przenoszą słuchaczy w inny świat.
 
Łukasz Romanek
 
Łukasz Romanek ukończył wrocławską Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego. Studiował w klasie organów prof. Magdaleny Czajki oraz  prof. Andrzeja Chorosińskiego i dra Piotra Rojka. Doskonalił swoje umiejętności na kursach interpretacji i improwizacji organowej prowadzonych przez najwybitniejsze osobistości świata muzyki organowej. Koncertuje jako solista i kameralista w wielu kościołach i salach koncertowych w Polsce, a także w Holandii i Niemczech. Obecnie posługuje jako organista i dyrygent chóru w parafii p.w. św. Maurycego we Wrocławiu. Jest również pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, gdzie prowadzi klasę organów oraz zajęcia z improwizacji organowej. W latach 2011-2017 pełnił funkcję wicedyrektora Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Artysta w swoim dorobku posiada płytę CD z muzyką organową i wokalną, którą nagrał w 2013 roku wspólnie z sopranistką Joanną Zawartko-Kołodziej.
 
NABYCIE WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU:

REGULAMIN KONCERTÓW
W RAMACH VII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
WOKALNO-ORGANOWEGO W JELCZU-LASKOWICACH
w trakcie epidemii COVID-19

§1
Koncerty Wokalno-Organowe (dalej „Koncerty”) odbywać się będą w kościele p.w. M.M. Kolbego w Jelczu-Laskowicach, przy ulicy Oławskiej 44.

§2
Organizatorem Koncertów jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury z siedzibą
w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice (dalej: „Organizator”). Koncerty odbywać się będą według harmonogramu:

09 sierpnia 2020 – Henri Ormières – organy, kwartet smyczkowy Evviva l’arte! – muzyka filmowa
23 sierpnia 2020 – Jacek Szymański – tenor, Paweł Seligman – organy
06 września 2020 – Monika Gruszczyńska – sopran, Michal Novenko – organy
20 września 2020 – Łukasz Romanek – organy, Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki“ – dyrygent Maciej Wieloch

§3
Wstęp na Koncerty, o którym mowa w paragrafie 2. odbywać się̨ będą pod nadzorem obsługi zapewnionej przez Organizatora, na podstawie wejściówek wydawanych w trybie on-line na stronie Organizatora www.mgck-jl.pl oraz w sekretariacie Centrum Kultury.

§4
Udostępniona dla uczestników będzie jedynie połowa miejsc siedzących w  Kościele, co drugie miejsce w każdym rzędzie. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy widza:
– rodzica z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
– opiekuna z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
– osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

§5
Organizator zapewnia dla publiczności płyny dezynfekcyjne w obszarze wejścia i wyjścia.

§6
Do Kościoła nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie. Przed wejściem do Kościoła na Koncert, każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

§7
Każdy uczestnik przed wejściem do Kościoła na Koncert będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego służby. W przypadku odmowy poddania się w/w. pomiarowi lub po stwierdzeniu u któregoś z uczestników temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona do Kościoła na Koncert.

§8
Wejście i przebywanie do Kościoła na Koncert możliwe jest z zachowaniem co najmniej 2 metrów odległości między osobami.

§9
Każdy uczestnik Koncertu zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy, zapewnionej we własnym zakresie, przez cały czas (również w czasie koncertu) przebywania w Kościele.

§10
Osoby oczekujące na wejście do Kościoła, stojące w kolejce, toalety,  powinny zachować odpowiedni dystans oraz unikać większych zgromadzeń.

§ 11
Wyjście publiczności z koncertu powinno odbywać się według wskazań pracowników Organizatora, z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu czasowego na bezpieczne przemieszczanie się w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach komunikacji wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych.

§12
Przy zakupie i rezerwacji biletów kupujący wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, oraz że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
w związku z epidemią COVID-19.

§13
Organizator powołuje koordynatora ds. zdrowotnych. Informacje na temat jego zadań dostępne są pod numerem telefonu: 509 736 988.

§14
W trakcie koncertu zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego wydarzenia artystycznego.

§15
1.    Uczestnicy koncertu mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze na bieżąco.
2.    W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ Kościół, w którym odbywa się̨ koncert zgodnie z poleceniami obsługi.

§16
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Koncertu.

§17
1.    Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.mgck-jl.pl.